BÖLÜM HAKKINDA
Genel Tanıtım

Bölümümüz, 1974 yılında kurulmuş ve ilk mezununu 1978 yılında vermiştir. Bölümümüz kurulduğu günden Şubat 2019 tarihine kadar toplam 2559 lisans, 549 yüksek lisans ve doktora mezunu vermiştir. Halen, 733 lisans ve 296 yüksek lisans ve doktora öğrencisi öğrenim görmektedir. Bölümümüzün eğitim dili İngilizce'dir. İngilizce yeterlik sınavını aşamayan öğrencilerimiz bölümümüzde okumaya başlamadan önce hazırlık sınıfına devam etmektedirler.

Misyonumuz, elektrik ve elektronik mühendisliğinin farklı alanlarında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip üstün nitelikli mühendisler yetiştirmek ve sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmaktır.

Bölümümüzün vizyonu, "elektrik ve elektronik mühendisliğininde eğitim ve öğretim; bilim ve teknoloji üretimi; araştırma, geliştirme ve uygulama alanlarında en iyi olmak" şeklinde ifade edilebilir.

Bölümümüzün Devre ve Sistemler, Elektromanyetik Dalgalar ve Mikrodalga, Elektronik, Elektrik Makinaları, Elektrik Tesisleri, Kontrol Sistemleri ve Telekomünikasyon Anabilim Dalları bulunmaktadır.

Bölümümüzde öğretim ve araştırma konuları Haberleşme Sistemleri, Sinyal İşleme, Elektromanyetik ve Mikrodalga Teknikleri, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Bilgisayarlar ve Bilgisayar Ağları, Mikroelektronik, Biyomedikal Elektronik, Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri ana başlıkları altında yoğunlaşmıştır.

Bölümümüz, ÖSYM'nin yaptığı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) MF-4 kategorisinden öğrenci almaktadır. Bölümümüzün bu sınavla alınan yıllık öğrenci kontenjanı 2017 yılı için 108 kişidir. Yatay/dikey geçiş ve yabancı öğrenci kontenjanları ile birlikte 2017 yılında bölümümüze toplam 124 lisans öğrencisi kabul edilmiştir. Gözlemlerimiz, öğrencilerimizin büyük bir kısmı tarafından bölümümüzün ilk üç tercihleri içinde yer aldığı yönündedir. Bölümümüz, Türkiye'deki tüm üniversitelerin elektrik-elektronik mühendisliği bölümleri arasında, 2017 yılı üniversite giriş taban puanları itibariyle, Ankara'da ikinci, Türkiye çapında ise üçüncü sırada yer almıştır. Ayrıca bölümümüz, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi içinde yer alan tüm bölümler arasında taban puanlar itibariyle en yüksek puanla öğrenci alan bölümdür.

Mezunlarımız özel sektörde ve kamuda kolaylıkla iş bulmakta, özellikle yüksek teknoloji şirketlerinde, araştırma ve geliştirme alanlarında tercih edilmektedirler.

Genel Tanıtım | Misyon ve Vizyon
Bölüm Yönetim Kadrosu | Bölüm Endüstri Kurulu | Araştırma, Eğitim ve Destek Laboratuvarları | Bilişim Servisleri
Bölüm Telefon Rehberi | Beytepe'ye Ulaşım Bilgileri | Yerleşke Haritası