EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 640 Bilgisayar Ağlarında Güvenlik
2020-2021 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 26/02/2021 tarihinde güncellenmiştir.

ELE640 - BİLGİSAYAR AĞLARINDA GÜVENLİK

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
BİLGİSAYAR AĞLARINDA GÜVENLİK ELE640 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 8
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıDerste öğrencilerin bilgisayar ağları ve bunlarla ilgili karşılaşabilecekeri karşılaşabilecekleri problemleri çözebilmeleri için temelde kavramsal düzeyde kalmak üzere,  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Ağ güvenliği araçları ve uygulamaları,
  2. IP güvenliği, Kerberos, S/MIME, SSL/TLS,
  3. Zararlı yazılımlar, sınıflandırılmaları ve karşı önlemleri, Ağ güvenliği, elektronik posta güvenliği ve sistem güvenliği Ateş duvarı ve uygulamaları ile bilgisayar korsanlığı ve karşı tedbirleri konularında öğrenciye bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.
  4. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. Ağ güvenliği ile ilgili problemleri tanır ve sınıflandırır,
  5. D.Ç.2. Karşılaştığı bir ağ güvenliği problemine ilişkin karşı önlemleri bilir ve kullanır,
  6. D.Ç.3. Ağ güvenliği, IP güvenliği ve e-posta güvenliği ile ilgili problemleri nasıl çözebileceğini, değişik algoritmaların birbirine göre avantaj ve dezavantajlarını bilir,
  7. D.Ç.4. Derste öğrendiği teknikleri ve algoritmaları tez, proje gibi gerçek hayat uygulamalarında kullanır,
  8. D.Ç.5. Gelişmiş güncel ağ güvenliği ile ilgili algoritmaları ve diğer yayınları takip edip anlayabilecek bilgiye sahip olur.
Dersin içeriğiAğ güvenliği ile ilgili konuların kısa hatırlatması
Güvenlik tehditleri ve karşı önlemleri,
Sistem güvenliği ile ilgili kavramlar,
Doğrulama yöntemleri ve uygulamaları,
Yapay Özel Ağ kullanımı ve uygulama alanları,
 
KaynaklarStallings W, Network Security Essentials, Pearson Prentice Hall, 2007. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaAğ Güvenliği Araçları ve Uygulamaları
2. HaftaIP Güvenliği; VPN, IPSec, Tünel uygulamaları
3. HaftaDoğrulama Uygulamaları;
4. HaftaAçık Anahtar Altyapısı
5. HaftaElektronik Posta Güvenliği;
6. HaftaWEB Güvenliği; SSL/TLS, SET
7. Haftaİzinsiz Sisteme Giriş, Algılama ve Karşı Önlemler
8. HaftaZararlı Yazılımlar; virüsler ve karşı önlemler
9. HaftaDoS ve DDos saldırıları, karşı önlemler
10. HaftaAra sınav
11. HaftaGüvenlik Duvarı; tanım, sınıflandırma ve uygulamalar
12. HaftaKablosuz Ağlar ve Güvenlik uygulamaları
13. HaftaYüksek Hızlı Ağlar
14. Haftaİnternet Trafik Yönetimi
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler1320
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)13565
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler14342
Ara sınavlara hazırlanma süresi12525
Genel sınava hazırlanma süresi13030
Toplam İş Yükü4366204

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.    X
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.    X
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır   X 
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.X    
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.   X 
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.  X  
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.   X 
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.X    
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü