Duyurular
Bölümümüz Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adaylar için sınav bilgisi
16 Ocak 2020
2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi Atanmak için "Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği" ile "Devreler ve Sistemler" Anabilim Dallarına başvuran ve ön değerlendirmeden geçen adayların yazılı sınavı(*) 20 Ocak 2020 Pazartesi günü Saat 14:00'te Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ana bina 1. katta bulunan Seminer Salonu'nda yapılacaktır.
Adayların sınav saatinden en geç yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Değerlendirme sonuçları 22 Ocak 2020 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi web sayfasında ilan edilecektir.

İlgili adaylara önemle duyurulur.


* 09 Kasım 2018 gün ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar" hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca yapılması gereken yazılı sınav.