EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2022-2023 Güz dönemi haftalık lisansüstü ders programı çizelgesi
STAR: STudent's Academic Resources
09:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
MON
ELE713
13:00-15:45 / SS
TUE
ELE720
09:00-11:45 / SS
ELE723
14:00-16:45 / E9
ELE773
09:00-11:45 / E9
ELE737
14:00-16:45 / SS
WED
ELE730
09:00-11:45 / SS
THU
ELE781
09:00-11:45 / SS
ELE728
13:00-15:45 / E9
ELE779
13:00-15:45 / SS
FRI
ELE709
09:00-11:45 / SS
ELE701
13:00-15:45 / SS
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler