EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2019-2020 Bahar dönemi açılan lisans ders ve şubelerinin listesi
2. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE110 Elektrik Mühendisliğine Giriş21, 223035Dr. Şölen Kumbay Yıldız,
Dr. Gürhan Bulu
357ELE112 Elektrik Mühendisliğine Giriş Laboratuvarı21-280312Dr. Şölen Kumbay Yıldız,
Dr. Gürhan Bulu
357ELE120 Bilgisayarlar ve Programlama II21, 223035Dr. S. Esen Yüksel,
Dr. İsmail Uyanık
357ELE122 Bilgisayarlar ve Programlama Laboratuvarı21-280312Dr. S. Esen Yüksel,
Dr. İsmail Uyanık
334FIZ140 Fizik II21, 224045Dr. Maral Sünnetçioğlu,
Dr. Semra İde
301ING112 Dil Becerileri II273033
804MAT124 Matematik II02, 054256Dr. Murat Diker
490TKD104 Türk Dili II302022Dr. Yasemin Dinç Kurt
Toplam:2230
3. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE203 Devre Kuramı I214046Dr. Berkan Dülek
357ELE205 Devre Kuramı Laboratuvarı210312Dr. Berkan Dülek
OPT__1 Alan Dışı Seçmeli Ders3034
Toplam:812
4. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
305AIT204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II71, 81, 1712022Dr. İdris Yücel,
Dr. Sadık Erdaş
357ELE214 Elektronik Laboratuvarı I21-280312Dr. Gürhan Bulu,
Dr. Dinçer Gökcen
357ELE220 Devre Kuramı II21, 223035Dr. Atila Yılmaz,
Dr. İsmail Uyanık
357ELE230 Elektronik I21, 224046Dr. Gürhan Bulu,
Dr. Dinçer Gökcen
357ELE244 Elektromanyetik I214046Dr. Feza Arıkan
357ELE294 Elektronik (Servis Dersi)4045Dr. Barış Yüksekkaya
357ELE296 Elektronik Devre ve Sistemlere Giriş (Servis Dersi)3035Dr. Barış Yüksekkaya
534MAN254 Yönetimin Esasları013034Dr. Arzu İlsev
804MAT236 Mühendislik Matematiği II01, 024045Dr. Aslı Pekcan Yıldız,
Dr. Mustafa Türkyılmazoğlu
Toplam:2840
5. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE301 Sinyaller ve Sistemler213035Dr. Mücahit K. Üner
357ELE345 Elektromanyetik II213035Dr. Özlem Özgün
357ELE389 Staj I0313Dr. Şölen Kumbay Yıldız
OPT__2 Alan Dışı Seçmeli Ders2023
Toplam:916
6. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE302 Olasılık Kuramı223035Dr. Berkan Dülek
357ELE324 İletişim Kuramı I21, 223035Dr. Emre Aktaş,
Dr. Cenk Toker
357ELE326 İletişim Kuramı Laboratuvarı I21-280312Dr. Emre Aktaş,
Dr. Cenk Toker
357ELE336 Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması21, 223035Dr. Ali Ziya Alkar,
Dr. Uğur Baysal
357ELE338 Mikroişlemci Mimarisi ve Programlama Laboratuvarı21-280312Dr. Ali Ziya Alkar,
Dr. Uğur Baysal
357ELE354 Denetim Sistemleri21, 223035Dr. Hüseyin Demircioğlu,
Dr. Derya Altunay
357ELE356 Denetim Sistemleri Laboratuvarı21-280312Dr. Hüseyin Demircioğlu,
Dr. Derya Altunay
357ELE390 Staj II0313Dr. Şölen Kumbay Yıldız
HAS223 İş Sağlığı ve Güvenliği II04-051011Dr. Barış Yüksekkaya
Toplam:1730
7. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE401 Mezuniyet Projesi I24-490313
357ELE403 Denetim Sistemi Tasarımı213036Dr. Şölen Kumbay Yıldız
357ELE405 Denetim Sistemi Tasarımı Laboratuvarı21-250312Dr. Şölen Kumbay Yıldız
357ELE491 Özel Konular I213036Dr. Cenk Toker
Toplam:817
8. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE402 Mezuniyet Projesi II24-490313
357ELE408 Endüstriyel Denetim213036Dr. Yakup Özkazanç
357ELE432 İleri Sayısal Tasarım213247Dr. Ali Ziya Alkar
357ELE440 Antenler ve Yayılma Laboratuvarı21-250312Dr. Feza Arıkan
357ELE444 Antenler ve Yayılma213036Dr. Feza Arıkan
357ELE446 Mikrodalga Teknikleri II213036Dr. Birsen Saka
357ELE448 Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı II21-250312Dr. Birsen Saka
357ELE452 Tıbbi Görüntüleme Temelleri213036Dr. Uğur Baysal
357ELE454 Güç Elektroniği213036Dr. Işık Çadırcı
357ELE456 Güç Elektroniği Laboratuvarı21-250312Dr. Işık Çadırcı
357ELE464 İşletim Sistemleri213036Dr. Derya Altunay
357ELE492 Özel Konular II213036Dr. S. Esen Yüksel
Toplam:2958
  • Bölüm: Bölüm kodu. T: Teorik saat, P: Pratik saat, K: Yerel kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi.
  • Şube numaraları tire (-) ile ayrılmışsa (örneğin 21-23) aradaki şubeler (yani 22) mevcuttur.
  • Şube numaraları virgül (,) ile ayrılmışsa (örneğin 21,23) aradaki şubeler (yani 22) mevcut değildir.
  • Mezun olabilmek için, ders ve laboratuvar bütünlüğü korunarak, -ELE 401 ve ELE 402 hariç- en az 28 yerel (K ile belirtilen) kredilik dördüncü sınıf dersi alınmalıdır.
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü