EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2017-2018 Yaz dönemi açılan lisans ders ve şubelerinin listesi
1. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE107 Bilgisayarlar ve Programlama I3036Uğur Baysal
334FIZ137 Fizik I4045Bölüm dışından
301ING111 Dil Becerileri I3033Bölüm dışından
804MAT123 Matematik I4256Nazife Erkurşun Özcan
Toplam:1520
2. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE110 Elektrik Mühendisliğine Giriş3035Çiğdem Seçkin Gürel, Gürhan Bulu
357ELE112 Elektrik Mühendisliğine Giriş Laboratuvarı0312Çiğdem Seçkin Gürel, Gürhan Bulu
301ING112 Dil Becerileri II3033Bölüm dışından
804MAT124 Matematik II4256Nazife Erkurşun Özcan
Toplam:1216
5. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE301 Sinyaller ve Sistemler3035Emre Aktaş
357ELE345 Elektromanyetik II3035Çiğdem Seçkin Gürel
Toplam:610
7. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE401 Mezuniyet Projesi I36, 420313
Toplam:13
8. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE402 Mezuniyet Projesi II26, 31, 360313
357ELE452 Tıbbi Görüntüleme Temelleri3036Uğur Baysal
Toplam:49
  • Bölüm: Bölüm kodu. T: Teorik saat, P: Pratik saat, K: Yerel kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi.
  • Şube numaraları tire (-) ile ayrılmışsa (örneğin 21-23) aradaki şubeler (yani 22) mevcuttur.
  • Şube numaraları virgül (,) ile ayrılmışsa (örneğin 21,23) aradaki şubeler (yani 22) mevcut değildir.
  • Mezun olabilmek için, ders ve laboratuvar bütünlüğü korunarak, -ELE 401 ve ELE 402 hariç- en az 28 yerel (K ile belirtilen) kredilik dördüncü sınıf dersi alınmalıdır.
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü