EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2018-2019 Bahar dönemi açılan lisans ders ve şubelerinin listesi
2. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE110 Elektrik Mühendisliğine Giriş21, 223035Dr. Çiğdem Seçkin Gürel,
Dr. Gürhan Bulu
357ELE112 Elektrik Mühendisliğine Giriş Laboratuvarı21-280312Dr. Çiğdem Seçkin Gürel,
Dr. Gürhan Bulu
357ELE118 Bilgisayarlar ve Programlama II21, 223247Dr. S. Esen Yüksel,
Dr. Şölen Kumbay Yıldız
334FIZ140 Fizik II21, 224045Özlem Coşkun Duyar,
Semra İde
301ING112 Dil Becerileri II263033Bölüm dışından
804MAT124 Matematik II02, 054256Bülent Saraç,
Mesut Şahin
490TKD104 Türk Dili II302022Hüseyin Göçmenler
Toplam:2230
3. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE203 Devre Kuramı I214046Dr. Berkan Dülek
357ELE205 Devre Kuramı Laboratuvarı21-280312Dr. Berkan Dülek
Toplam:58
4. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
305AIT204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II71, 1712022Yunus Kobal
357ELE214 Elektronik Laboratuvarı I21-280312Dr. Dinçer Gökcen,
Dr. Gürhan Bulu
357ELE220 Devre Kuramı II213035Dr. Atila Yılmaz
357ELE230 Elektronik I21, 224046Dr. Gürhan Bulu,
Dr. Dinçer Gökcen
357ELE244 Elektromanyetik I21, 224046Dr. Feza Arıkan,
Dr. Çiğdem Seçkin Gürel
357ELE294 Elektronik (Servis Dersi)214045Dr. Barış Yüksekkaya
357ELE296 Elektronik Devre ve Sistemlere Giriş (Servis Dersi)213035Dr. Barış Yüksekkaya
534MAN254 Yönetimin Esasları013034Bölüm dışından
804MAT236 Mühendislik Matematiği II01, 024045Aslı Yıldız,
Mustafa Türkyılmazoğlu
Toplam:2840
5. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE389 Staj I010313Dr. Şölen Kumbay Yıldız
Toplam:13
6. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE302 Olasılık Kuramı21, 223035Dr. Mücahit K. Üner,
Dr. Berkan Dülek
357ELE324 İletişim Kuramı I21, 223035Dr. Emre Aktaş,
Dr. Cenk Toker
357ELE326 İletişim Kuramı Laboratuvarı I21-280312Dr. Emre Aktaş,
Dr. Cenk Toker
357ELE336 Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması21, 223035Dr. Ali Ziya Alkar,
Dr. Uğur Baysal
357ELE338 Mikroişlemci Mimarisi ve Programlama Laboratuvarı21-280312Dr. Ali Ziya Alkar,
Dr. Uğur Baysal
357ELE354 Denetim Sistemleri21, 223035Dr. Hüseyin Demircioğlu,
Dr. Derya Altunay
357ELE356 Denetim Sistemleri Laboratuvarı21-280312Dr. Hüseyin Demircioğlu,
Dr. Derya Altunay
357ELE390 Staj II020313Dr. Şölen Kumbay Yıldız
HAS223 İş Sağlığı ve Güvenliği II11-121011Dr. Barış Yüksekkaya
Toplam:1730
7. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE401 Mezuniyet Projesi I24-480313
357ELE403 Denetim Sistemi Tasarımı213036Dr. Şölen Kumbay Yıldız
357ELE405 Denetim Sistemi Tasarımı Laboratuvarı21-250312Dr. Şölen Kumbay Yıldız
Toplam:511
8. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE402 Mezuniyet Projesi II24-480313
357ELE408 Endüstriyel Denetim213036Dr. Yakup Özkazanç
357ELE432 İleri Sayısal Tasarım213247Dr. Ali Ziya Alkar
357ELE440 Antenler ve Yayılma Laboratuvarı21-250312Dr. Özlem Özgün
357ELE444 Antenler ve Yayılma213036Dr. Özlem Özgün
357ELE452 Tıbbi Görüntüleme Temelleri213036Dr. Uğur Baysal
357ELE454 Güç Elektroniği213036Dr. Işık Çadırcı
357ELE456 Güç Elektroniği Laboratuvarı21-250312Dr. Işık Çadırcı
357ELE464 İşletim Sistemleri213036Dr. Derya Altunay
Toplam:2244
  • Bölüm: Bölüm kodu. T: Teorik saat, P: Pratik saat, K: Yerel kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi.
  • Şube numaraları tire (-) ile ayrılmışsa (örneğin 21-23) aradaki şubeler (yani 22) mevcuttur.
  • Şube numaraları virgül (,) ile ayrılmışsa (örneğin 21,23) aradaki şubeler (yani 22) mevcut değildir.
  • Mezun olabilmek için, ders ve laboratuvar bütünlüğü korunarak, -ELE 401 ve ELE 402 hariç- en az 28 yerel (K ile belirtilen) kredilik dördüncü sınıf dersi alınmalıdır.
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü