EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2017-2018 Bahar dönemi açılan lisans ders ve şubelerinin listesi
2. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE110 Elektrik Mühendisliğine Giriş21, 223035Gürhan Bulu, Çiğdem Seçkin Gürel
357ELE112 Elektrik Mühendisliğine Giriş Laboratuvarı0312Çiğdem Seçkin Gürel, Gürhan Bulu
357ELE118 Bilgisayarlar ve Programlama II21, 223247Şölen Kumbay Yıldız, S. Esen Yüksel
334FIZ140 Fizik II21, 224045Özlem Duyar Coşkun, Semra İde
301ING112 Dil Becerileri II263033Bölüm dışından
804MAT124 Matematik II02, 054256Bülent Saraç, Mesut Şahin
490TKD104 Türk Dili II302022Yasemin Dinç Kurt
Toplam:2230
3. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE203 Devre Kuramı I214046Şölen Kumbay Yıldız
357ELE205 Devre Kuramı Laboratuvarı21-280312Şölen Kumbay Yıldız
OPT__1 Alan Dışı Seçmeli Ders3034
Toplam:812
4. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
305AIT204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II71/1, 71/22022Ayşe Önder
357ELE214 Elektronik Laboratuvarı I21-280312Dinçer Gökcen, Umut Sezen
357ELE220 Devre Kuramı II21, 223035Atila Yılmaz, Gürhan Bulu
357ELE230 Elektronik I21, 224046Umut Sezen, Dinçer Gökcen
357ELE244 Elektromanyetik I21, 224046Birsen Saka, Özlem Özgün
357ELE294 Elektronik (Servis Dersi)4045Barış Yüksekkaya
357ELE296 Elektronik Devre ve Sistemlere Giriş (Servis Dersi)213035Çiğdem Seçkin Gürel
534MAN254 Yönetimin Esasları013034Anıl Boz Temelli
804MAT236 Mühendislik Matematiği II01, 024045Aslı Yıldız, Mustafa Türkyılmazoğlu
Toplam:2840
5. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE301 Sinyaller ve Sistemler213035Hüseyin Demircioğlu
357ELE389 Staj I210313Şölen Kumbay Yıldız
OPT__2 Alan Dışı Seçmeli Ders2023
Toplam:611
6. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE302 Olasılık Kuramı21, 223035Mücahit K. Üner, Berkan Dülek
357ELE324 İletişim Kuramı I21, 223035Emre Aktaş, Cenk Toker
357ELE326 İletişim Kuramı Laboratuvarı I21-280312Emre Aktaş, Cenk Toker
357ELE336 Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması21, 223035Ali Ziya Alkar, Uğur Baysal
357ELE338 Mikroişlemci Mimarisi ve Programlama Laboratuvarı21-280312Ali Ziya Alkar, Uğur Baysal
357ELE354 Denetim Sistemleri21, 223035Hüseyin Demircioğlu, Derya Altunay
357ELE356 Denetim Sistemleri Laboratuvarı21-280312Hüseyin Demircioğlu, Derya Altunay
357ELE390 Staj II210313Şölen Kumbay Yıldız
HAS223 İş Sağlığı ve Güvenliği II11-121011Sevda Özdemir, Barış Yüksekkaya
Toplam:1730
7. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE401 Mezuniyet Projesi I24-480313
357ELE477 Elektrik Makinaları II213036Işık Çadırcı
357ELE479 Elektrik Makinaları Laboratuvarı II21-250312Işık Çadırcı
Toplam:511
8. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE402 Mezuniyet Projesi II24-480313
357ELE408 Endüstriyel Denetim213036Yakup Özkazanç
357ELE432 İleri Sayısal Tasarım213247Ali Ziya Alkar
357ELE440 Antenler ve Yayılma Laboratuvarı21-250312Feza Arıkan
357ELE444 Antenler ve Yayılma213036Feza Arıkan
357ELE450 Kablosuz İletişimin Temelleri213036Cenk Toker
357ELE452 Tıbbi Görüntüleme Temelleri213036Uğur Baysal
357ELE454 Güç Elektroniği213036Işık Çadırcı
357ELE456 Güç Elektroniği Laboratuvarı21-250312Işık Çadırcı
357ELE464 İşletim Sistemleri213036Derya Altunay
Toplam:2550
  • Bölüm: Bölüm kodu. T: Teorik saat, P: Pratik saat, K: Yerel kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi.
  • Şube numaraları tire (-) ile ayrılmışsa (örneğin 21-23) aradaki şubeler (yani 22) mevcuttur.
  • Şube numaraları virgül (,) ile ayrılmışsa (örneğin 21,23) aradaki şubeler (yani 22) mevcut değildir.
  • Mezun olabilmek için, ders ve laboratuvar bütünlüğü korunarak, -ELE 401 ve ELE 402 hariç- en az 28 yerel (K ile belirtilen) kredilik dördüncü sınıf dersi alınmalıdır.
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü