EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2019-2020 Yaz dönemi haftalık lisans ders programı çizelgesi
G
Ü
N
S
I
N
I
F
Ders saatleri
09:00
09:45
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
P
a
z
a
r
t
e
s
i
IFIZ137 / 
(BD)

MAT123 / 
(BD)
FIZ137 / 
(BD)

ING111 / 
(BD)

MAT123 / 
(BD)
FIZ137 / 
(BD)

ING111 / 
(BD)

MAT123 / 
(BD)
MAT123 / 
(BD)
MAT124 / 
(BD)
MAT124 / 
(BD)
MAT124 / 
(BD)
MAT124 / 
(BD)
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELE477 / 
(BD)
ELE477 / 
(BD)
ELE477 / 
(BD)
S
a
l
ı
IMAT124 / 
(BD)
MAT124 / 
(BD)
MAT124 / 
(BD)
 
 
FIZ137 / 
(BD)

MAT123 / 
(BD)
FIZ137 / 
(BD)

MAT123 / 
(BD)
MAT123 / 
(BD)
MAT123 / 
(BD)
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELE452 / 
(BD)
ELE452 / 
(BD)
ELE452 / 
(BD)
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
IFIZ137 / 
(BD)

MAT123 / 
(BD)
FIZ137 / 
(BD)

ING111 / 
(BD)

MAT123 / 
(BD)
FIZ137 / 
(BD)

ING111 / 
(BD)

MAT123 / 
(BD)
 
 
MAT124 / 
(BD)
MAT124 / 
(BD)
MAT124 / 
(BD)
MAT124 / 
(BD)
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P
e
r
ş
e
m
b
e
IMAT124 / 
(BD)
MAT124 / 
(BD)
MAT124 / 
(BD)
 
 
MAT123 / 
(BD)
MAT123 / 
(BD)
MAT123 / 
(BD)
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELE477 / 
(BD)
ELE477 / 
(BD)
ELE477 / 
(BD)
C
u
m
a
IFIZ137 / 
(BD)

MAT123 / 
(BD)
FIZ137 / 
(BD)

ING111 / 
(BD)

MAT123 / 
(BD)
FIZ137 / 
(BD)

ING111 / 
(BD)

MAT123 / 
(BD)
 
 
MAT124 / 
(BD)
MAT124 / 
(BD)
MAT124 / 
(BD)
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELE452 / 
(BD)
ELE452 / 
(BD)
ELE452 / 
(BD)
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü