EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2022-2023 Güz dönemi haftalık lisans ders programı çizelgesi
STAR: STudent's Academic Resources
09:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
MON
I
MAT123 / 02
09:00-10:45 / E7
MAT123 / 05
11:00-12:45 / E7
İNG111 / 60-69
13:00-15:45 / E1
TKD103 / 30
16:20-17:50 / ONLINE
II
MAT235 / 01
09:00-10:45 / E2
ELE225 / 21
13:00-15:45 / E3
MAT235 / 03
10:00-11:45 / E3
MAT236 / 02
13:00-14:45 / E2
III
ELE354 / 21
09:00-11:45 / E8
ELE301 / 21
13:00-15:45 / E8
ELE301 / 22
14:00-16:45 / BIL. LAB
IV
ELE491 / 21
09:00-11:45 / E6
ELE425 / 21
13:00-15:45 / E6
TUE
I
KİM127 / 01
09:00-11:45 / E1
FİZ137 / 21
13:00-14:45 / E7
MAT124 / 02
15:00-16:45 / E1
KİM127 / 02
09:00-11:45 / E2
II
ELE244 / 21
09:00-10:45 / E7
AİT203 / 71
13:00-14:45 / E2
AİT203 / 171
15:00-16:45 / E2
AİT203 / 81
15:00-16:45 / BD
III
ELE361 / 22
09:00-11:45 / E3
ELE315 / 21
13:00-14:45 / E8
ELE315 / 22
13:00-14:45 / E3
IV
ELE403 / 21
09:00-11:45 / E6
ELE451 / 21
13:00-15:45 / E6
WED
I
MAT123 / 02
09:00-10:45 / E7
MAT123 / 05
11:00-12:45 / E7
ELE109 / 21
13:00-14:45 / E7
MAT124 / 02
11:00-12:45 / E1
ELE109 / 22
13:00-14:45 / E3
II
MAT235 / 01
09:00-10:45 / E2
ELE203 / 22
13:00-14:45 / E8
ELE203 / 21
15:00-16:45 / E8
MAT235 / 03
09:00-10:45 / E3
MAT236 / 22
13:00-14:45 / E2
III
ELE345 / 21
09:00-11:45 / E8
MÜH103 / 03
19:00-19:45 / ONLINE
IV
ELE445 / 21
09:00-11:45 / E6
ELE417 / 21
13:00-15:45 / E6
THU
I
FİZ137 / 21
13:00-14:45 / E7
MAT124 / 02
15:00-16:45 / E1
II
ELE225 / 22
09:00-11:45 / E7
ELE203 / 22
13:00-14:45 / E8
ELE203 / 21
15:00-16:45 / E8
ELE244 / 21
15:00-16:45 / E7
III
ELE315 / 21
10:00-11:45 / E8
ELE361 / 21
13:00-15:45 / E3
ELE315 / 22
10:00-11:45 / E3
IV
ELE407 / 21
09:00-11:45 / E6
ELE419 / 21
13:00-15:45 / E6
FRI
I
MAT123 / 02-05
10:00-11:45 / E7
II
ECO141 / 02
09:00-11:45 / E3
IV
ELE411 / 21
09:00-11:45 / E8
ELE412 / 21
14:00-16:45 / E6
Bazı laboratuvar gruplarının gün ve saatleri haftadan haftaya değişiklik gösterebilir ya da yukarıdaki tabloda yer almayabilir. Kesin zamanlama bilgileri için lütfen laboratuvar asistanları ile iletişim kurunuz ve laboratuvar duyurularını takip ediniz.
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler