EĞİTİM
Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
class

30 Mart 2023 Perşembe - 08:20
Devam eden ya da bir saat içinde başlamak üzere olan dersler

Ders kodu Şube Ders adı Ders sorumlusu Yer Başlama Bitiş
ELE203 21 Devre Kuramı I Dr. İsmail Uyanık E7 08:40 10:30
ELE345 21 Elektromanyetik II Dr. Feza Arıkan E8 08:40 11:30
ELE704 Optimizasyon Dr. Cenk Toker SS 08:40 11:30

30 Mart 2023 Perşembe
Bugünün dersleri

Ders kodu Ders adı Yer Başlama
ELE124 22 Bilgisayar Programlama E9 09:40
FİZ140 21 Fizik II E7 13:40
ELE203 21 Devre Kuramı I E7 08:40
ELE230 21 Elektronik I E7 10:40
MAN254 01 Yönetimin Esasları E3 13:40
ELE345 21 Elektromanyetik II E8 08:40
ELE475 21 Yüksek Gerilim Teknikleri E6 09:40
ELE704 Optimizasyon SS 08:40
MÜH104 03 İş Sağlığı ve Güvenliği II ONLINE 19:00
MÜH103 01 İş Sağlığı ve Güvenliği I ONLINE 20:00
ELE230 22 Elektronik I E3 10:40
Bu sayfada verilen bilgiler bölüm veritabanında kayıtlı ders program ve sınav takvimi bilgilerine dayanmaktadır. Herhangi bir ders geçici olarak ertelenmiş ya da saati değişmiş olabilir. Kesin bilgi için lütfen dersin e-posta listesini takip ediniz ve/veya ders sorumlusuna danışınız.
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler