EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2019-2020 Güz dönemi açılan lisansüstü ders ve şubelerinin listesi
Ders kodu ve adı T P K AKTS Ders sorumlusu
ELE601 / ELE701 Doğrusal Sistem Kuramı3038 / 10Dr. Hüseyin Demircioğlu
ELE613 / ELE713 Anahtarlamalı Güç Kaynakları3038 / 10Dr. Işık Çadırcı
ELE623 / ELE723 Elektromanyetik Dalga Kuramı I3038 / 10Dr. Feza Arıkan
ELE625 / ELE725 Elektromanyetikte Analitik Yöntemler3038 / 10Dr. Özlem Özgün
ELE630 / ELE730 Sayısal İletişim I3038 / 10Dr. Cenk Toker
ELE637 / ELE737 Bilişim Kuramının Temelleri3038 / 10Dr. Berkan Dülek
ELE659 / ELE759 Denetimde Özel Konular3038 / 10Dr. Şölen Kumbay Yıldız
ELE673 / ELE773 Örüntü Tanıma3038 / 10Dr. S. Esen Yüksel
ELE670 / ELE770 İstatistiksel Sinyal İşleme3038 / 10Dr. Emre Aktaş
ELE675 / ELE775 Görüntü İşleme3038 / 10Dr. S. Esen Yüksel
ELE687 / ELE787 Elektronik Harp3038 / 10Dr. Yakup Özkazanç
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü