EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2021-2022 Güz dönemi açılan lisansüstü ders ve şubelerinin listesi
Ders kodu ve adı T P K AKTS Ders sorumlusu
ELE601 / ELE701 Doğrusal Sistem Kuramı3038 / 10Dr. Hüseyin Demircioğlu
ELE609 / ELE709 Olasılık Kuramı ve Olasılıksal Süreçler3038 / 10Dr. Mücahit K. Üner
ELE625 / ELE725 Elektromanyetikte Analitik Yöntemler3038 / 10Dr. Özlem Özgün
ELE628 / ELE728 Anten Kuramı ve Analizi3038 / 10Dr. Birsen Saka
ELE630 / ELE730 Sayısal İletişim I3038 / 10Dr. Cenk Toker
ELE637 / ELE737 Bilişim Kuramının Temelleri3038 / 10Dr. Emre Aktaş
ELE638 / ELE738 Kodlama Kuramının Temelleri3038 / 10Dr. Berkan Dülek
ELE673 / ELE773 Örüntü Tanıma3038 / 10Dr. S. Esen Yüksel
ELE682 / ELE782 Optik Sistemler3038 / 10Dr. Çiğdem Seçkin Gürel
ELE624 / ELE724 Elektromanyetik Dalga Kuramı II3038 / 10Dr. Feza Arıkan
ELE687 / ELE787 Elektronik Harp3038 / 10Dr. Yakup Özkazanç
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü