EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2019-2020 Bahar dönemi açılan lisansüstü ders ve şubelerinin listesi
Ders kodu ve adı T P K AKTS Ders sorumlusu
ELE608 / ELE708 Elektrik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler3038 / 10Dr. Yakup Özkazanç
ELE609 / ELE709 Olasılık Kuramı ve Olasılıksal Süreçler3038 / 10Dr. Mücahit K. Üner
ELE619 / ELE719 Elektronikte Özel Konular3038 / 10Dr. Dinçer Gökcen
ELE634 / ELE734 Sayısal İletişim II3038 / 10Dr. Emre Aktaş
ELE682 / ELE782 Optik Sistemler3038 / 10Dr. Çiğdem Seçkin Gürel
ELE686 / ELE786 Elektromanyetikte İzgel Uzam Yöntemleri3038 / 10Dr. Çiğdem Seçkin Gürel
ELE604 / ELE704 Optimizasyon3038 / 10Dr. Kağan Gökbayrak
ELE615 / ELE715 Elektrik Motoru Sürücü Sistemleri3038 / 10Dr. Işık Çadırcı
ELE626 / ELE726 Elektromanyetikte Nümerik Yöntemler3038 / 10Dr. Özlem Özgün
ELE653 / ELE753 Uyarlamalı Denetim3038 / 10Dr. Hüseyin Demircioğlu
ELE680 / ELE780 Radar Sistemleri3038 / 10Dr. Feza Arıkan
ELE685 / ELE785 Sinir Ağları3038 / 10Dr. Atila Yılmaz
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü