EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2017-2018 Bahar dönemi açılan lisansüstü ders ve şubelerinin listesi
Ders kodu ve adı T P K AKTS Ders sorumlusu
ELE608 / ELE708 Elektrik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler3038 / 10Yakup Özkazanç
ELE619 / ELE719 Elektronikte Özel Konular3038 / 10Dinçer Gökcen
ELE638 / ELE738 Kodlama Kuramının Temelleri3038 / 10Berkan Dülek
ELE673 / ELE773 Örüntü Tanıma3038 / 10S. Esen Yüksel
ELE624 / ELE724 Elektromanyetik Dalga Kuramı II3038 / 10Özlem Özgün
ELE670 / ELE770 İstatistiksel Sinyal İşleme3038 / 10Emre Aktaş
ELE680 / ELE780 Radar Sistemleri3038 / 10Feza Arıkan
ELE685 / ELE785 Sinir Ağları3038 / 10Atila Yılmaz
ELE690 / ELE790 Çağdaş Kriptoloji3038 / 10Umut Sezen
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü