EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2018-2019 Bahar dönemi açılan lisansüstü ders ve şubelerinin listesi
Ders kodu ve adı T P K AKTS Ders sorumlusu
ELE608 / ELE708 Elektrik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler3038 / 10Dr. Yakup Özkazanç
ELE619 / ELE719 Elektronikte Özel Konular3038 / 10Dr. Dinçer Gökcen
ELE634 / ELE734 Sayısal İletişim II3038 / 10Dr. Emre Aktaş
ELE636 / ELE736 Sezim ve Kestirim Kuramı3038 / 10Dr. Mücahit K. Üner
ELE673 / ELE773 Örüntü Tanıma3038 / 10Dr. S. Esen Yüksel
ELE604 / ELE704 Optimizasyon3038 / 10Dr. Cenk Toker
ELE615 / ELE715 Elektrik Motoru Sürücü Sistemleri3038 / 10Dr. Işık Çadırcı
ELE620 / ELE720 Elektromanyetik Dalgaların Yayılımı3038 / 10Dr. Özlem Özgün
ELE624 / ELE724 Elektromanyetik Dalga Kuramı II3038 / 10Dr. Feza Arıkan
ELE653 / ELE753 Uyarlamalı Denetim3038 / 10Dr. Hüseyin Demircioğlu
ELE685 / ELE785 Sinir Ağları3038 / 10Dr. Atila Yılmaz
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü