Announcements
About letter of recommendations of graduate student candidates
September 11, 2020
There is no English version of following announcement.
Değerli lisansüstü öğrenci adaylarımız,

Normal koşullarda kapalı zarfta elden teslim edilmesi gereken referans mektuplarınızın, içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle aşağıdaki adımlar takip edilerek jüri üyelerimize ulaştırılması gerekmektedir:

Referans mektubu şablonuna şu adresten erişilebilir:

http://fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/referansmektubu1-1.doc

Referansı veren kişinin KURUMSAL e-posta adresinden referans@ee.hacettepe.edu.tr adresine yukarıdaki referans mektubunu doldurup PDF formatında kaydedip mesajına ek (attachment) yaparak göndermesi ve konu (subject) satırına, referans verilen kişinin adı soyadı ve takiben referans mektubu sözcüklerini yazması gerekmektedir. Konu satırında "için", "-e, -a" gibi ekler ve ek sözcükler kullanılmamalıdır. Örnek e-posta konu satırı:

Mehmet Yılmaz referans mektubu

Aynı konu satırındaki sözcükler mesaja eklenen PDF dosyasının da isimlendirilmesi için kullanlılmalıdır:

Mehmet Yılmaz referans mektubu.pdf gibi.

İsimlerde -varsa- Türkçe karakterleri kullanmak tercihtir ancak zorunlu değildir.

Bu gönderiyi takip eden dakikalarda gönderen kişinin e-posta adresine otomatik bir geri dönüş olacak ve gönderen kişinin bu gelen otomatik mesajın konusunda ve içeriğinde hiçbir değişiklik yapmadan aynen geri cevaplaması (reply etmesi) beklenecektir. Bu işlem gönderen adresi doğrulamak için uygulanmaktadır.

İlk gönderilen referans mektubu, ilgili jüri üyelerimize ancak bu onay işleminden sonra ulaştırılacaktır.

Konu satırı doğru girilmemiş mesajlara bir geri dönüş olmayacak ve onay mesajı gönderilmeyeceği için referans mektubu da jüri üyelerimize ulaşmayacaktır.

Referans veren kişinin e-posta adresinin KURUMSAL adres olması, gmail, hotmail vb. anonim adresler olmaması gerekmektedir.

Doldurulması gereken formda ıslak imza alanı bulunmaktadır. Form elektronik ortamda gönderileceği için bu alanın boş bırakılmasında sakınca yoktur. Belgenin ayrıca elektonik imza ile imzalanması da gerekmemektedir.

Referans mektupları basılı ve kapalı zarf içinde hazırlanmış olup bunları elden teslim etmek isteyen adaylar, zarfları mesai saatleri dahilinde bölümümüz ek bina 3. katta bulunan Sekreterlik ofisine de teslim edebilirler.

E-posta onay protokolünde çıkabilecek sorunlar için lütfen zaman kaybetmeden info@ee.hacettepe.edu.tr adresine geri bildirimde bulununuz.

Adaylara önemle duyrulur.

Sağlık ve başarı dileklerimizle.