ACADEMICS
Legal Info and Documents for Internship
Following documents are for those students to perform their internship program. The documents are all in Turkish to comply with current laws and legal directives. Please consult your academic advisor if you have any difficulties about the language.

Staj Yapacak Öğrenciler için Adımlar

 • Staj Zorunluluk Belgesi sadece işyeri talep ederse doldurulacaktır.
 • FORM-1 (İşyerine Başvuru ve Kabul Formu) belgesinde sadece üst yarı doldurlacak ve belge bastırılacaktır.
  1. Form-1 doldurulduktan sonra staj koordinatörüne onaylatılır.
  2. Staj koordinatörünün onayladığı form iş yerine görütülerek oraya da onaylatılır.
  3. İş yerinin onayladığı form staja başlama tarihinden en az 20 gün önce tekrar staj koordinatörüne getirilip teslim edilmelidir.
 • FORM-2 (Sağlık hizmeti alanlar için Beyan ve Taahhütname) belgesi sadece ailesi üzerinden sağlık hizmeti alanlar tarafından doldurulup bastırılacaktır.
 • FORM-3 (Sağlık hizmeti almayanlar için Beyan ve Taahhütname) belgesi sadece ailesi üzerinden herhangi bir sağlık hizmeti almayanlar tarafından doldurulup bastırılacaktır.
 • Staj Değerlendirme Formu bir adet bastılıp sadece üst kısmı doldurulacak ve bir fotoğraf yapıştırılacaktır.

 • ÖNEMLİDİR: Formlar doldurulup çıktıları alındıktan sonra direkt olarak bölüm staj koordinatörüne başvurulacaktır.

Essential Documents

General Information | Course & Exam Schedules | Real-time Course & Classroom Status
Undergraduate Curriculum | Open Courses, Sections and Supervisors | Weekly Course Schedule | Examination Schedules | Information for Registration | Prerequisite and Concurrent Courses | Legal Info and Documents for Internship | Information for ELE 401-402 Graduation Project | Program Educational Objectives & Student Outcomes | ECTS Course Catalog | HU Registrar's Office
Graduate Curriculum | Open Courses and Supervisors | Weekly Course Schedule | Final Examinations Schedule | Schedule of Graduate Thesis Defences and Seminars | Information for Registration | ECTS Course Catalog - Master's Degree | ECTS Course Catalog - PhD Degree | HU Graduate School of Science and Engineering