Duyurular
ÇALIŞTAY: Atıfların Değerlendirilmesinde Nicel ve Nitel Yaklaşımlar
10 Eylül 2017
11 Eylül 2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Konferans Salonunda "Atıfların Değerlendirilmesinde Nicel ve Nitel Yaklaşımlar" başlıklı bir çalıştay düzenlenecektir.
Atıflar ve atıfların kullanımı konusunda farkındalık artırmayı amaçlayan çalıştaya farklı kurumlardan davetli olarak konunun ilgilileri katılacaktır. Aşağıda programı yer alan çalıştay "Türkçe Atıflar için İçerik Tabanlı Atıf Analizi Modeli Tasarımı" başlıklı proje (Proje No: 115K440) kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Program

09:00-09:30 Kayıt
09:30-09:45 Açılış
09:45-10:30 Atıf Analizi Çalışmaları - Dr. Güleda Doğan
10:30-11:00 Ara
11:00-11:30 Değerlendirme Ölçütü Olarak Atıflar - Dr. Umut Al
11:30-12:00 Atıfların Otomatik Kategorizasyonu için Örnek Uygulama - Dr. Zehra Taşkın
12:00-12:30 Değerlendirme