Announcements
Changes to the Hacettepe University Undergraduate Education Regulations
September 27, 2018
[Following announcement is in Turkish only. Please consult your academic advisor upon any difficulties about the language.]
26 Mart 2018 tarihinde değiştirilmiş olan Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliği 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi itibariyle uygulanacaktır. Öğrencilerimizi yakından ilgilendirdiğini düşündüğümüz bazı değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. Ancak öğrencilerimize yönetmeliğin tümünü okumalarını önemle tavsiye ederiz (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_01_lisans_20180326&filetype=html&submenuheader=4).

Buna göre,

- Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarında bulunan öğrenciler en fazla 30 AKTS kredili ders alabilirler. Beşinci yarıyıldan itibaren ise en fazla 40 AKTS kredili ders alınabilir.

- Ancak, 2018-2019 Güz Dönemi itibariyle bulunduğu yarıyıl 5 veya daha yüksek olan öğrenciler için mezun olana kadar bu kural uygulanmayacaktır. Yani, bu durumdaki öğrenciler arasında 5. ve 6. yarıyıllarında bulunanlar en fazla 42 AKTS, 7. yarıyıl ve sonrasında bulunanlar ise en fazla 48 AKTS kredili ders alabilirler.

- Ekle-sil haftasının bitimini izleyen yedi gün içinde, gerekçeleri ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği takdirde, ders yükleme veya ders silme işlemi yapılabilir. Bu tarihten sonra hiçbir işlem yapılamaz.

- Diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrenciler ders dönemi başlamadan önce Bölüm Başkanlığı'na talep dilekçesi vermelidirler. Dışarıdan alınan dersler için de öğrenciler yukarıda belirtilen kredi limitlerine tabidir.