Duyurular
SEMİNER: Dijital Türkiye'de Dijital Dönüşüm, E-Devlet ve Geleceği, Mustafa Afyonluoğlu, 18 Nisan 2019 Perşembe
15 Nisan 2019
Hacettepe Üniversitesi Robot Topluluğu'nun organizasyonu ile 18 Nisan 2019 Perşembe günü saat 14:00'te bölümümüz Konferans Salonu'nda Birleşmiş Milletler Dijital Ekonomi ve Siber Güvenlik, E-Yönetişim ve E-Devlet Kıdemli Uzmanı Sn. Mustafa Afyonluoğlu tarafından "Dijital Türkiye'de Dijital Dönüşüm, E-Devlet ve Geleceği" başlıklı bir konuşma gerçekleştirilecektir.
news_image
Dijital Ekonomi dünyasından daha çok pay almayı ulusal öncelikler arasına dahil eden tüm diğer ülkeler gibi, Türkiye de "Dijital Türkiye" hedefleri ile bu alanda hem bölgesel hem de küresel ekonomide güçlü bir konuma sahip olmak üzere yola çıkmıştır. Hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi ile bu hedefe ne kadar önem ve öncelik verildiğini göstermektedir. Türkiye’nin 2006 yılı itibarıyla yoğun olarak yol almaya başladığı e-Devlet yolculuğuna süreç içerisinde dahil olan e-dönüşüm ve değişim faaliyetleri ile birlikte, bundan sonra bütüncül olarak nasıl bir yapının bizleri bekleyeceği, ülke hedefleri arasında belirgin olarak gündemde olan yerli ve milli yaklaşımların bu süreçteki yeri, blok zincir gibi yenilikçi teknolojilerin bu resimdeki ve özellikle e-devlet hizmetlerindeki konumu ile bu yolculukta dikkatle takip edilmesi gereken kişisel veriler gibi hassasiyetlerin bir bütün olarak ele alınacağı bu sunumda geleceğe yönelik ulusal vizyon paylaşılacaktır.

Konuşmacı Mustafa Afyonluoğlu lisans ve yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış olup ayrıca Bilişim Hukuku (Bilgi Üniversitesi) ve İyi Yönetişim (Boğaziçi Üniversitesi) alanlarında yüksek lisansları bulunmaktadır ve doktora tezi Ulusal e-Devlet Modelinde Kişisel Verilerin İmhası üzerinedir. Diğer akademik çalışmaları (Yale Üniversitesi'nde Sosyal Politikalar, Anadolu Üniversitesi'nde Hukuk) halen devam eden Afyonluoğlu, 29 yıl boyunca özel sektörde ve kamuda farklı seviyelerde yöneticilik görevleri yapmış, 5 tanesi Başbakanlık tarafından önceliklendirilen ve ödül alan 70'den fazla ulusal / uluslararası büyük ölçekli çalışmanın proje yöneticiliğini yapmıştır. TÜBİTAK'ta e-Dönüşüm Birim Yöneticisi ve e-Devlet Danışmanı, 2016-2019 Ulusal e-Devlet Eylem Planı koordinatörü, Başbakanlık e-Devlet Danışma Grubu başkanı, Başbakanlık e-Devlet Uzmanı, AB Kapasite Geliştirme Kilit Uzmanı, göç ve e-Devlet alanında BM koordinatörü, Siber Güvenlik kıdemli uzmanı olarak gerçekleştirdiği görevlere ilaveten Türkiye Tek Temas Noktası ve Perakende Bilgi Sistemi'nin analiz ve tasarımında Ticaret Bakanlığı Bakanlık danışmanı olarak katkı sağlamıştır. Halen, kişisel veriler ve kamuda blok zincir uygulamaları üzerine çalışmaları devam etmekte olup ayrıca Arap Ekonomik Birliği Konseyi "Arap Dünyası Dijital Ekonomi Stratejisinin hazırlanmasındaki görevini sürdürmektedir.

Seminere ilgilenen herkes davetlidir.