Duyurular
Lisans ve lisansüstü öğrencileri için kayıt dondurma hakkı ve yöntemleri (02.04.2020)
2 Nisan 2020
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni kararla, koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesine, tez savunma ve yeterlik sınavlarının ise denetlenebilir olma ve "kayıt altına alınmak şartıyla" video konferans gibi dijital imkanlar ile yapılabilmesine olanak sağlandı.
Yazının tamamı için lütfen aşağıdaki link’i tıklayınız:

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/erteleme-ve-kayit-dondurma-hakki.aspx

Üniversitemizde lisans öğrencileri kayıt dondurma başvurularını Öğrenci İşleri Dairesi web sitesinden erişilen BİLSİS sistemi üzerinden yapabilmektedirler.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ders döneminde ise ve uzaktan eğitime devam etme imkanları yok ise dilekçe ve ekinde nüfus cüzdanı örneği ile Fen Bilimleri Enstitüsü e-mail adresine (fenbilmaster@hacettepe.edu.tr) gönderebilirler.

Uzaktan öğretimle tezlerine devam edebilmeleri mümkün olmayan Tez aşamasındaki lisansüstü öğrenciler dilekçelerini kayıt dondurma işleminden yaralanıp yararlanamayacağı hususunda tez danışmanı görüşü ve ekinde nüfus cüzdanı örneği ile Fen Bilimleri Enstitüsü e-mail adresine (fenbilmaster@hacettepe.edu.tr) gönderebilirler.