EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 293 Elektrik Devreleri (Servis Dersi)
2020-2021 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 01/03/2021 tarihinde güncellenmiştir.

ELE293 - ELEKTRİK DEVRELERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTRİK DEVRELERİ ELE293 Servis 4 0 4 5
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıElektriksel sistemlerin davranışlarını matematiksel olarak modellemek. Zamandan bağımsız ve zamana bağlı değişken tepkiye sahip devreleri matematiksel olarak modellemek. Temel devre teoremlerini tanıtmak ve elektrik devre problemlerini çözebilme yeteneği kazandırmak. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci; D.Ç.1. Temel devre kavramlarını ve teorilerini tanır,
  2. D.Ç.2. İşlemsel yükselteç içeren devreleri matematiksel olarak modeller ve analiz eder,
  3. D.Ç.3. İndüktör ve kapasitör gibi enerji depolayan elemanların davranışını tahmin eder, diferansiyel denklemler ve sinüzoidal analiz yaparak direnç, indüktör ve kapasitör içeren devreleri çözümler,
  4. D.Ç.4. Doğru akım veya alternatif akım içeren elektriksel devrelerde güç ve enerji analizi yapar,
  5. D.Ç.5. Derste öğrendiği kavramları ve analiz tekniklerini diğer derslere ve gerçek hayatta karşılaşabileceği sistemlere uygular.
Dersin içeriği1. Devre Değişkenleri ve Bağımsız Devre Elemanlarının İncelenmesi
2. Direnç Devrelerinde Analiz Teknikleri
3. İşlemsel Yükselteçler
4. Endüktans ve Kapasitans
5. Birinci Dereceden RL ve RC Devrelerinin Tepkileri
6. Sinüzoidal Durgun Durum Analizi
7. Sinüzoidal Durgun Durum Güç Analizi
8. Trafolar
 
Kaynaklar1. Nilsson ve Riedel, Electric Circuits, Addison-Wesley, 9th ed., 2011. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaDevre Değişkenleri ve Bağımsız Devre Elemanlarının İncelenmesi
2. HaftaBasit Direnç Devreleri
3. HaftaDevre Analiz Teknikleri ? Temel Devre Yasaları
4. HaftaDevre Analiz Teknikleri ? Eşdeğer Devre Analizi
5. Haftaİşlemsel Yükselteçler
6. HaftaEndüktans ve Kapasitans
7. HaftaAra sınav
8. HaftaBirinci Dereceden RL ve RC Devrelerinin Tepkileri
9. HaftaBirinci Dereceden RL ve RC Devrelerinin Tepkileri
10. HaftaSinüzoidal Durgun Durum Analizi
11. HaftaSinüzoidal Durgun Durum Analizi
12. HaftaSinüzoidal Durgun Durum Güç Analizi
13. HaftaSinüzoidal Durgun Durum Güç Analizi
14. HaftaTrafolar
15. HaftaGenel sınav
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav160
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı140
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı160
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14456
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi11717
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü3050154

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.X    
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü