EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 411 Veri Yapıları
2020-2021 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21
Ders sorumlusu:Dr. İsmail Uyanık
YerGünZaman
OnlineCuma09:00 - 11:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 22/10/2020 tarihinde güncellenmiştir.

ELE411 - VERİ YAPILARI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
VERİ YAPILARI ELE411 7. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE120 Bilgisayarlar ve Programlama II
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDersin amacı öğrencilere, programlama araçlarını, programlamada kullanabilecekleri yapıları ve bunlara ilişkin uygulamaların modellenmesini, bu modellerin analiz edilmesini ve program analizini öğretmektir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Programlama araçlarını bilir, programları analiz eder.
  2. Programlama uygulamakarında Veri Yapılarının kullanır.
  3. Ders kapsamında verilen algpritmaları mühendislik alanında uygular.
  4. Derste öğrendiği kavramları ve analiz tekniklerini kullanarak algoritma ve program tasarmlarını gerçekleştirir.
Dersin içeriği1. Veri Yapılarına İlişkin Kavramların Gözden Geçirilmesi,
2. Etkin Programlama Teknikleri
3. Yığın, Özyineleme ve Kuyruk Yapıları
4. Tarama Algoritmaları
5. Bağlı Listeler ve Uygulamaları
6. Sıralama Algoritmaları
7. Ağaç Yapıları
 
KaynaklarFord W., Topp W., Data Structures with C++, Prentice Hall, 1996.
Sedgewick R., Algorithms in C, Addison Wesley, 1990.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaListeler; Bağlı Listeler ve Uygulamalar
2. HaftaTarama Algoritmaları
3. HaftaHash Algoritmaları
4. HaftaSıralama Algoritmaları; Basit Algoritmalar, Algoritma Analizi
5. HaftaKabarcık Algortması, Basit Seçim Algoritması ve Yerleştirme Algoritması
6. HaftaQuick Sort, HeapSort, Merge Sort ve Shell Sort Algoritmaları
7. HaftaRadix Sort, Bucket Sort ve Counting Sort
8. HaftaArasınav
9. HaftaAğaç; Tanım ve Uygulamalar
10. Haftaİkili Ağaçlar; Analiz ve Uygulamalar
11. HaftaAVL Ağaçlar; Analiz ve Uygulamalar
12. HaftaGenel Sınava hazırlık
13. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav150
Toplam90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı150
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)13339
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler155
Ara sınavlara hazırlanma süresi13535
Genel sınava hazırlanma süresi13535
Toplam İş Yükü3081156

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.  X   
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.   X 
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.  X  
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.    X
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.    X
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.  X  
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü