EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 623 Elektromanyetik Dalga Kuramı I
2020-2021 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 21/10/2020 tarihinde güncellenmiştir.

ELE623 - ELEKTROMANYETİK DALGA KURAMI I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTROMANYETİK DALGA KURAMI I ELE623 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 8
Önkoşul(lar)-var iseYok.
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıBu ders, Maxwell Denklemleri, sınır koşulları, elektromanyetiğin temel kuramları, vektör, skalar ve Hertz potansiyeller, ortamların belirleyici parametreler (dielektrik sabiti, manyetik geçirgenlik ve iletkenlik) üzerinden sınıflandırılması, Yüksüz ortamda dalga denkleminin çözümü, yansıma, kırılma ve dağıtma, Karmaşık Dalgalar, tektür olmayan ortamlarda dalgalara giriş,Kılavuz yapılarda dalga denklemi çözümü, iletken ve yalıtkan dalga kılavuzları, yönbağımlı ortamlarda manyetoplazma ve ferritler özel örnekleriyle dalga denklemi çözümleri konularını içerir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. D.Ç.1. Belirli bir geometri, sınır koşulları, ortam belirleyici parametreler için elektromanyetiğin temel kuramlarını, Maxwell Denklemlerini ve Hertz potansiyellerini kullanarak problemi tanımlayabilir,
  2. D.Ç.2. Dalga denkleminin diferansiyel ve integral denklemleri şeklinde çıkarımını yapar,
  3. D.Ç.3. Frekans, geometri ve sınır koşullarını göz önünde bulundurarak uygun çözüm yöntemini bulabilir,
  4. D.Ç.4. Uygun çözüm yöntemini uygulayarak diferansiyel ve/veya integral denklemlerini çözebilir ve sınır koşulları/değerlerini kullanarak özel çözüm üretir,
  5. D.Ç.5. Yüksüz ve basit/tektür olmayan/yönbağımlı ortamlarda ve mikrodalga kılavuzları, RF cihazları ve fiber optik kabloları gibi kılavuz yapılarda dalga yayılımı, gibi gerçek araştırma problemlerin çözümü için temel donanımlara sahiptir.
Dersin içeriğiDiferansiyel ve integral formunda Maxwell Denklemleri,
Ortamların belirleyici parametreler (dielektrik sabiti, manyetik geçirgenlik ve iletkenlik),
Sınır Koşulları (Dirichlet, Neumann, Cauchy, Sommerfeld),
Skalar/Vektör/Hertz Potansiyelleri,
Simetri, Dualite, Teklik, Korunum, Karşılıklılık Kuramları,
Yüksüz ortamda Dalga Denklemi,
Dalga Kutuplanması, Ayna Yansıma ve Kırılma, Fresnel Katsayıları,
Karmaşık Dalgalar, Kısıtlanmış yüzey dalgaları ve Zenneck dalgaları,
Tektür olmayan ortamda dalga denklemi çıkarımına giriş ve örnek çözüm yöntemleri,
Kılavuz yapılarda dalgalar, iletken kartezyen, silindirik dalga kılavuzları, adım-indisli ve yavaş değişen indisli fiber optik kablo örnekleriyle yalıtkan dalga kılavuzları,
Dalga kılavuzlarında dağıtma,
Kapalı dalga kılavuzları,
Yalıtkan kutuplanması, dağıtma, karışım formülleri,
Soğuk manyetoplazma (iyonküre) içinde dalga denklemi çıkarımı ve çözümü,
Ferritlerde (RF evre kaydırıcı) dalga denklemi çıkarımı ve çözümü.  
KaynaklarIshimaru, A., Electromagnetic Wave Propagation, Radiation and Scattering, Prentice Hall, 1991.

Kong, J.A., Electromagnetic Wave Theory, John Wiley, 1986.

Chew, W.C., Waves and Fields in Inhomogeneous Media, Van Nostrand Reinhold, 1990.

Balanis, C.A., Advanced Engineering Electromagnetics, John Wiley, 1989.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaDiferansiyel ve integral formunda Maxwell Denklemleri, Ortamların belirleyici parametreler (dielektrik sabiti, manyetik geçirgenlik ve iletkenlik), Sınır Koşulları (Dirichlet, Neumann, Cauchy, Sommerfeld)
2. HaftaSkalar/Vektör/Hertz Potansiyelleri,
3. HaftaZaman ve fazör uzamlarında, yüksüz, boş uzayda dalga denklemi çıkarımı ve çözümü, Dalga kutuplanması
4. HaftaEvre uyumu, TE ve TM kutuplanmaları için Ayna Yansıması, ve Kırılma
5. HaftaSnell Kanunları, Fresnel Yansıma/Kırılma Katsayıları, Brewster Açısı, Tam Yansıma Açısı
6. HaftaKarmaşık Dalgalar, Kısıtlanmış yüzey dalgaları ve Zenneck dalgaları
7. HaftaTektür olmayan ortamda dalga denklemi çıkarımı ve çözüm yöntemleri, WKB çözümü, Bremmer Serileri
8. HaftaAra sınav
9. HaftaKılavuz yapılarda dalga denklemleri, iletken kartezyen ve silindirik dalga kılavuzları
10. HaftaDalga kılavuzlarında dağıtma, yalıtkan dalga kılavuzları, adım-indisli ve yavaş değişen indisli fiber optik kablo örnekleriyle yalıtkan dalga kılavuzları
11. HaftaKartezyen, silindirik ve küresel Kapalı Dalga Kılavuzları ve mikrodalga fırın, dalga kılavuzu içinde frekans ölçümü, ıslık dalgalar, ELF yayılımı gibi örneklerle kapalı dalga kılavuzlarında dalga denklemi çözümleri
12. HaftaYalıtkan kutuplanması, dağıtma, karışım formülleri
13. HaftaYönbağımlı ortamlarda dalga denklemi çıkarımı Soğuk manyetoplazma (iyonküre) içinde dalga denklemi çözümü, Sıradan/Sıradışı dalgalar, Faraday Dönmesi
14. HaftaFerritlerde dalga denklemi çıkarımı ve çözümü
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler430
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar130
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14570
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler4832
Ara sınavlara hazırlanma süresi14545
Genel sınava hazırlanma süresi15353
Toplam İş Yükü34114242

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.    X
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.    X
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır   X 
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.   X 
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.   X 
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.  X  
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.   X 
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.X    
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü