EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 294 Elektronik (Servis Dersi)
2020-2021 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21
Ders sorumlusu:Dr. Barış Yüksekkaya
YerGünZaman
-

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 25/02/2021 tarihinde güncellenmiştir.

ELE294 - ELEKTRONİK

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTRONİK ELE294 Servis 4 0 4 5
Önkoşul(lar)-var ise-
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıGiriş düzeyinde elektronik eleman ve sistem tasarımları hakkında bilgi sahibi olma, güncel uygulamaları anlayıp yorumlayabilme 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren öğrencilerden aşağıdaki becerileri kazanmaları beklenir: D.Ç.1. Temel elektronik tasarım prensiplerini öğrenme
  2. D.Ç.2. Güncel elektronik sistemler üzerinde temel bilgi altyapısına sahip olma
Dersin içeriği
Temel yarıiletken teorisi
Diyot Uygulamaları
Transistörler (BJT, JFET)
Yükselteç tasarımları
İşlemsel ve fark yükselteçleri ve uygulamaları
A/D, D/A çevirici prensipleri
Mantık kapıları tasarım prensipleri
Bellek tasarımları

 
Kaynaklar1.Reed, M.L., Rohrer, R. A. , Applied Introductory Circuit Analysis for Electrical and Computer Engineering with Principles Digital Design, Prentice Hall, 1999.

2. Boylestad, R.L., Nashelsky, L.Electronic Devices and Circuit Theory, Pearson Education, 2009.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaYarıiletken elemanlara giriş
2. HaftaDiod tasarımı ve uygulamaları
3. HaftaDiod tasarımı ve uygulamaları
4. HaftaBJT ve Yükselteç tasarım prensipleri
5. HaftaBJT ve Yükselteç tasarım prensipleri
6. HaftaArasınav
7. HaftaJFET ve Yükselteç tasarım prensipleri
8. HaftaFark yükselteçleri ve işlemsel yükselteçler ve uygulamaları
9. HaftaFark yükselteçleri ve işlemsel yükselteçler ve uygulamaları, , sinyal şekillendirme devreleri
10. HaftaMantık kapıları
11. HaftaA/D, D/A çeviriciler
12. HaftaBellekler
13. HaftaArasınav
14. HaftaSeçilmiş elektronik sistemler
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar250
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı500
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı500
Toplam0

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14456
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi22040
Genel sınava hazırlanma süresi12828
Toplam İş Yükü3156180

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. X   
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.   X 
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.   X 
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.  X  
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. X   
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.  X  
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü