EĞİTİM
Ders Detayı

FIZ 103 Fizik Laboratuvarı I
2019-2020 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/05/2020 tarihinde güncellenmiştir.

FİZ103 - FİZİK LABORATUVARI I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
FİZİK LABORATUVARI I FİZ103 1. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriTartışma
Deney
 
Dersin sorumlusu(ları)Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir 
Dersin amacıTemel fizik ile ilgili kuramsal bilgileri pekiştirmek, bu bilgilerin uygulamasını öğrenmek ve deneysel tecrübe kazanmak. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Temel fizik derslerinde edinilen bilgileri çeşitli deneylerle uygular.
  2. Laboratuvar çalışması için gerekli olan ölçme ve çözümleme yöntemlerini bilir.
  3. Deneyde elde ettiği sonuçları kullanarak rapor hazırlar.
  4. Grup çalışması tecrübesi kazanır.
Dersin içeriğiDeneyler için gerekli kuramsal bilgiler.
Bir deneyin analizi ve hata hesabı.
Ölçme.
Hız ve ivme.
Kuvvet ve denge.
İki boyutlu uzayda çarpışma.
Basit harmonik hareket.
Duran dalgalar ve osiloskop.
Mercekler
 
KaynaklarFizik Mühendiliği Bölümü tarafından hazırlanan Laboratuvar Kılavuzu.
Portis A. M. ve Young H. D., Berkeley Fizik Laboratuvarı-1, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1980.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGenel bilgilendirme ve planlama
2. HaftaBir deneyin analizi ve hata hesabı
3. HaftaTemel fizik deneyleri
4. HaftaTemel fizik deneyleri
5. HaftaTemel fizik deneyleri
6. HaftaTemel fizik deneyleri
7. HaftaTemel fizik deneyleri
8. HaftaTemel fizik deneyleri
9. HaftaTemel fizik deneyleri
10. HaftaTemel fizik deneyleri
11. HaftaTelafi
12. HaftaTelafi
13. HaftaGenel tekrar
14. HaftaGenel tekrar
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar830
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler820
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 10 3 30
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)818
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler8216
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi166
Toplam İş Yükü271260

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.  X  
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer. X   
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.    X 
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. X   
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.   X 
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.  X  
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü