EĞİTİM
Ders Detayı

FIZ 137 Fizik I
2019-2020 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 02/02/2020 tarihinde güncellenmiştir.

FİZ137 - FİZİK I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
FİZİK I FİZ137 1. Yarıyıl 4 0 4 5
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin DiliTürkçe/İngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
 
Dersin sorumlusu(ları)Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir. 
Dersin amacıMekanik ile ilgili temel kavramları ve kanunları öğretmek.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Ölçme, birim sistemleri, vektörler, çizgisel kinematik, çizgisel dinamik, iş, enerji, itme, momentum, dönme kinematiği, dönme dinamiği ve salınımlar hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Mekanik ile ilgili temel yasaların anlamlarını ve bu yasaların problemlerin çözümünde nasıl uygulanacağını öğrenir.
  3. Fizik konularında düşünme ve soru sorma yeteneğini geliştirir.
  4. Fizik ve matematik bilgilerini uygulama yeteneği kazanır.
  5. Fizik yasaları ile doğa olaylarını bağdaştırır.
Dersin içeriğiÖlçme ve birim sistemleri.
Vektörler.
Bir boyutta hareket.
İki ve üç boyutta hareket.
Newton yasaları ve uygulamaları.
İş ve kinetik enerji.
Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu.
Kütle merkezi ve çizgisel momentum.
Çarpışma ve çizgisel momentumun korunumu.
Dönme hareketi.
Yuvarlanma, tork ve açısal momentum.
Salınımlar.
 
KaynaklarDavid Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker, Fundamentals of Physics, 9th Edition, John Willey & Sons, Inc., 2011.
Hough D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 13th Edition, Addisin-Wesley, 2012.
Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr., Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 8th Edition, Brooks/Cole Cengage Learning, 2010.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaÖlçme ve birim sistemleri, vektörler
2. HaftaVektörler, bir boyutta hareket
3. Haftaİki ve üç boyutta hareket
4. HaftaNewton yasaları ve uygulamaları
5. Haftaİş ve kinetik enerji
6. HaftaPotansiyel enerji ve enerjinin korunumu
7. HaftaAra sınav
8. HaftaKütle merkezi ve çizgisel momentum
9. HaftaÇarpışma ve çizgisel momentumun korunumu
10. HaftaDönme hareketi
11. HaftaYuvarlanma, tork ve açısal momentum
12. HaftaSalınımlar
13. HaftaAra sınav
14. HaftaSalınımlar, genel tekrar
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar250
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı250
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14456
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi21224
Genel sınava hazırlanma süresi11414
Toplam İş Yükü3134150

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.   X 
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.   X 
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.   X 
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.X    
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. X   
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü