EĞİTİM
Ders Detayı

ING 111 Dil Becerileri I
2019-2020 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/05/2020 tarihinde güncellenmiştir.

İNG111 - DİL BECERİLERİ I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
DİL BECERİLERİ I İNG111 1. Yarıyıl 3 0 3 3
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Takım/Grup Çalışması
Gösteri
Beyin Fırtınası
 
Dersin sorumlusu(ları)Modern Diller Birimi Öğretim Elemanları 
Dersin amacıBu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Topluluklar, sıra dışı olaylar toplumsal sorunlar ve insanların yaşamları ile ilgili konuşmalarda kullanılabilecek önemli kelimeleri kullanabilme.
  2. Okuduğu paragrafın ve dinlediği metnin ana fikrini bulabilme.
  3. Okuduğu ve dinlediği metinlerden çıkarımda bulunabilme.
  4. Okuduğu ve dinlediği metinlerdeki gerçek bilgi ile yorum arasındaki farkları ayırt edebilme.
  5. Paragraf türlerini ayırt edebilme.
  6. Paragraf organizasyonun temel öğelerinin (konu cümlesi, gelişme, sonuç cümlesi, birlik, tutarlılık ve bağlılık) bilgisi.
  7. Dinleme ve okuma yaparken tutum ya da fikirleri anlamada içerikteki ipuçlarını kullanabilme.
  8. Karşılıklı konuşmaları başlatabilme ve sürdürebilme.
Dersin içeriğiBu derste, öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri okuma-anlama, yazma, dinleme- anlama ve konuşma becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayan bir öğretim programı izlenmektedir. 
KaynaklarTraveller B1+ Students Book
H.Q. Mitchell MM Publications
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaDersin tanımı ve tanıtımı
2. HaftaŞimdiki zaman ve geniş zaman Duyguları betimleyici sıfatlar ve ?konuşma? etkinliğine ilişkin eylemler Metnin genel mesajını anlamak için okuma Belirli bilgileri bulmak için hızlı okuma Belirli bilgileri bulmak için kısa diyaloglar dinleme
3. HaftaMetnin genel mesajını anlamak ve ayrıntıları bulmak için okuma Metni kullanarak sözcük anlamı çıkarma Sıfatlardan isim türeten ekler üzerinde çalışma Kıyaslama yapmaya yönelik yapılar Görüşme metni dinleme Sayılabilen-sayılamayan isimler
4. HaftaHafta 1 ve 2 içeriklerinin gözden geçirilmesi Belirli bilgileri bulmak için hızlı okuma Metni kullanarak sözcük anlamı çıkarma ?Past Simple? ve ?Past Progressive? kullanımı Sıklıkla karıştırılan seyahat etmeye yönelik sözcüklerin gözden geçirilmesi
5. Hafta?ed? ve ?ing? takılarıyla biten sıfatlar İsimlerden türetilmiş sıfatlar İnsanlari ve mekanları betimlemeye yönelik sıfatlar ?Past Perfect Simple? ve ?Past Perfect Progressive? Belirli bilgileri bulmak için kısa diyaloglar dinleme
6. HaftaHafta 5 ve 6 içeriklerinin gözden geçirilmesi Parça bütünlüğünü tamamlayan tümceleri metne yerleştirme Metinden sözcük anlamı çıkarma Meslekleri betimlemeye yönelik isimler ve sıklıkla karıştırılan sözcükler ?Present Perfect ve Perfect progressive
7. HaftaVerilen ifadeleri konuşucularla eşleştirmeye yönelik dinleme İş konusunda seçenek değerlendirme ve sebep sunma konuşma etkinliği İş başvurusu örneğinin içerik ve yapı olarak irdelenmesi Verilen ana hatları kullanarak iş başvuru mektubu yazma
8. HaftaMetnin genel mesajını ayrıntıları bulmak için okuma Metinde geçen bilinmeyen sözcüklerin anlamını çıkarma Eylem-isim eşdizim sözcükler ?Defining? ve ?Non-defining? sıfat cümlecikleri Belirli bilgileri bulmak için bir radyo programı dinleme
9. HaftaARA SINAV
10. Haftaİngiliz ve Amerikan İngilizcesinde farklı kullanılan sözcükler ?Should? ?Ougt to? ?had better? yapıları Örnek bir avantaj-dezavantaj kompozisyonun metin ve dil özellikleri açısından incelenmesi Bir konuda avantaj ve dezavantaj kompozisyonu yazma
11. HaftaHafta 7?den 10? a kadar olan içeriğin gözden geçirilmesi Metnin genel mesajını anlamak ve ayrıntıları bulmak için okuma Metinde geçen bilinmeyen sözcüklerin anlamını çıkarma Eylem- edat eşdizim kullanımı Eylemlerden türeyen isimler ?Future tenses?
12. Hafta Metinde geçen bilinmeyen sözcüklerin anlamını çıkarma Sözcük türeten önekler ve sonekler Koşul cümleleri Belirli bilgi bulmaya yönelik görüşme metni dinleme Konuşma aktivitesi
13. Hafta?in? ve ?out of? edatlarını içeren öbek ifadeler ?must?, ?have to?, ?need? yapıları Bir şikayet mektubu örneğinin metin ve dil özellikleri açısından incelenmesi Bir şikayet mektubu yazımı
14. HaftaHafta 11?den 13 `e ders içerğinin gözden geçirilmesi 13. hafta yazma etkinliği geri bildirimi ve genel değerlendirme
15. HaftaFinal sınavı

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar150
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı150
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14228
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi11010
Genel sınava hazırlanma süresi11010
Toplam İş Yükü302590

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X    
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.X    
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.X    
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.X    
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. X   
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.    X
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X    
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü