EĞİTİM
Ders Detayı

KIM 127 Temel Kimya
2019-2020 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz.

KİM127 - TEMEL KİMYA

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
TEMEL KİMYA KİM127 1. Yarıyıl 3 0 3 4
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
 
Dersin sorumlusu(ları)Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri 
Dersin amacıBu dersin amacı öğrenciye temel kimyasal ilkeleri vermek, teorik ve pratik bilgiyi birlikte değerlendirebilme becerisi kazandırmak ve böylece öğrenciyi ileride alacağı mesleki eğitim derslerine hazırlamaktır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. - Atomun yapısı ve atom ile ilgili teoriler, periyodik cetvel hakkında yorum yapar ve uygular, - Her türlü kimyasal tepkime için stokiyometriyi kullanarak hesaplamalar yapar, - Sıvı çözeltiler ve gazlar ile ilgili çeşitli teorileri öğrenir ve problem çözümlerinde kullanır,
  2. - Isı, iş, entalpi ve iç enerji gibi kavramları detaylarıyla bilir uygulamalar yapar, - Bağ kavramı ve bununla ile ilgili çeşitli teorileri kullanarak, kimyasal bileşiklerin geometri, bağ açısı, bağ uzunluğu, bağ enerjisi gibi özelliklerini tahmin edip yorumlar,
  3. - Moleküller arası kuvvetler ile sıvı, katı ve gazların özellikleri arasındaki ilişkiyi bilir ve ilgili alanlara uygular, - Kimyasal tepkimelerin elektrik üretiminde nasıl kullanıldığını, elektriğin nasıl kimyasal tepkimelere neden olduğunu bilir, - Kimya ile elektrik arasındaki bağlantıyı kurar.
Dersin içeriğiMaddenin özellikleri ve ölçümü, Atomlar ve atom kuramı, Kimyasal bileşikler Kimyasal tepkimeler, Sulu çözelti tepkimeleri, Gazlar, Termokimya, Atomun elektron yapısı, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Kimyasal bağlar, Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler, Elektrokimya. 
KaynaklarGenel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar, Petrucci, Harwood, Herring Co., NewYork.
Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy. Palme Yayıncılık
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaMaddenin özellikleri ve ölçümü, Atomlar ve atom kuramı, Kimyasal bileşikler
2. HaftaKimyasal tepkimeler
3. HaftaSulu çözelti tepkimeleri
4. HaftaGazlar
5. HaftaTermokimya
6. HaftaAra sınav
7. HaftaAtomun elektron yapısı
8. HaftaPeriyodik çizelge ve bazı atom özellikleri
9. HaftaKimyasal bağlar
10. HaftaKimyasal bağlar
11. HaftaAra sınav
12. HaftaSıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler
13. HaftaSıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler
14. HaftaElektrokimya
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar250
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı250
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14228
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler14114
Ara sınavlara hazırlanma süresi2918
Genel sınava hazırlanma süresi11818
Toplam İş Yükü4533120

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.  X  
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.  X  
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır. X   
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.  X   
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.X    
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü