EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 475 Yüksek Gerilim Teknikleri
2019-2020 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/05/2020 tarihinde güncellenmiştir.

ELE475 - YÜKSEK GERİLİM TEKNİKLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
YÜKSEK GERİLİM TEKNİKLERİ ELE475 7. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE220 Devre Kuramı II
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları  
Dersin amacıBu ders, lisans öğrencilerini yüksek gerilim mühendisliğinin temelleri konusunda bilgilendirmek ve onlara yüksek gerilim sistemleri ile çalışma becerisi kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci: D.Ç.1. Yüksek gerilim mühendisliğinin temel prensiplerini bilir,
  2. D.Ç.2. Yüksek gerilim sistemlerini analiz edebilir,
  3. D.Ç.3. Gazlarda elektriksel deşarj hakkında bilgi sahibi olur,
  4. D.Ç.4. İzolasyon malzemelerinin delinme mekanizmalarını bilir,
  5. D.Ç.5. Yüksek gerilim ölçüm teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin içeriğiYüksek gerilim mühendisliğine giriş, elektriksel stres ve dayanım,
Gazların izolasyon özelliği, katot süreci, iyonizasyon,
Gazların delinmesi ve deşarj,
Kanal ve Townsend delime mekanizmaları, korona deşarjı,
Elektronegatif gazlar ve gaz izolatörleri,
Kısmi deşarj, yüzeysel deşarj,
Sıvı ve katı izolasyon maddelerinde delinme mekanizmaları,
Yıldırım mekanizması,
Yüksek gerilimlerin üretilmesi: AA, DA, darbe gerilimleri,
Yüksek gerilimlerin ölçülmesi, dielektrik kayıplar,
Yüksek gerilim uygulamalar.
 
KaynaklarE. Kuffel, W. S. Zaengl, J. Kuffel, High Voltage Engineering: Fundamentals, Newnes, 2nd. Ed., 2000.
R. Arora, W. Mosch, High Voltage and Electrical Insulation Engineering, John Wiley and Sons, 2010.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaYüksek gerilim mühendisliğine giriş
2. HaftaElektriksel stres ve dayanım
3. Hafta Gazların izolasyon özelliği, katot süreci, iyonizasyon,
4. Hafta Gazların delinmesi ve deşarj: Kanal ve Townsend delime mekanizmaları
5. HaftaGazların delinmesi ve deşarj: Korona deşarjı
6. HaftaElektronegatif gazlar ve gaz izolatörleri
7. Hafta Kısmi deşarj, yüzeysel deşarj
8. HaftaSıvı izolasyon maddelerinde delinme mekanizmaları
9. HaftaKatı izolasyon maddelerinde delinme mekanizmaları
10. HaftaAra sınav
11. HaftaYıldırım mekanizması
12. Hafta Yüksek gerilimlerin üretilmesi: AA, DA, darbe gerilimleri
13. HaftaYüksek gerilimlerin ölçülmesi, dielektrik kayıplar
14. Hafta Yüksek gerilim uygulamalar
15. HaftaGenel Sınav Hazırlık Haftası
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler410
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı550
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14456
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler4520
Ara sınavlara hazırlanma süresi12525
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü3462168

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.   X 
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.   X 
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.   X 
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.  X  
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.  X  
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.    X
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü