EĞİTİM
Ders Detayı

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 23/10/2021 tarihinde güncellenmiştir.

BEB650 - TEMEL BİLGİ ve İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
TEMEL BİLGİ ve İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI BEB650 1. Yarıyıl 0 2 1 2
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliUzaktan Eğitim 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriDiğer: Karma öğretim (Yüz yüze ve İnternet tabanlı Öğretim)  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm Sorumluları 
Dersin amacıÖğrencilere bir yaşam becerisi olarak Bilgi Teknolojileri (BT) becerileri ile BT'nin ana kavramlarına sahip olarak kişisel bilgisayar kullanımında yetkinlik kazandırmaktır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. 1. Bilgisayar ve bilişim kavramlarının temellerini açıklar.
  2. 2. Bilgisayarı kullanır ve yönetir.
  3. 3. Kelime işlemci uygulamasını anlar ve uygulamayı kullanarak dökümanlar oluşturur.
  4. 4. Hesap çizelgelerinin yapısını anlar ve değişik uygulamalar yapar.
  5. 5. Veritabanı içeriğini anlar ve kullanır.
  6. 6. Sunum yazılımını kullanır.
  7. 7. Elektronik posta ve web tarama uygulamalarını kullanır.
Dersin içeriği1. Bilgi Teknolojisi kavramı
2. Bilgisayarı kullanmak ve dosyaları yönetmek
3. Kelime İşlemci
4 .Hesap Çizelgesi
5. Veri Tabanları
6. Sunum
7. Bilgi ve İletişim 
Kaynaklarwww.ecdl.hacettepe.edu.tr 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. Hafta1.1. Donanım 1.1.1 Kavramlar 1.1.2 Bilgisayar Performansı 1.1.3 Bellek ve Depolama 1.1.4 Giriş, Çıkış Birimleri1.2 Yazılım 1.2.1 Kavramlar1.3 Ağlar 1.3.1 Ağ Türleri 1.3.2 Veri Aktarımı
2. Hafta1.4 Gündelik Yaşamda Bil. ve İlet. Teknolojileri 1.4.1 Elektronik Dünya 1.4.2 İletişim 1.4.3 Sanal Toplu. 1.4.4 Sağlık 1.4.5 Çevre1.5. Güvenlik 1.5.1 Kimlik/K. Doğrulama 1.5.2 Veri Güven. 1.5.3 Virüsler1.6 Hukuk 1.6.1 Telif Hakkı 1.6.2 Veri Koruma
3. Hafta2.1 İşletim Sistemi 2.1.1 İlk aşamalar 2.1.2 Kurulum 2.1.3 Simgelerle Çalışma 2.1.4 Pencereleri Kul. 2.2 Dosya Yön. 2.2.1 Kavramlar 2.2.2 Dosyalar ve Klasörler 2.2.3 Dosyalarla Çalışma 2.2.4 Kopyalama, Taşıma 2.2.5 Silme, Geri Dönüş. 2.2.6 Arama
4. Hafta2.3 Yardımcı Uygulamalar 2.3.1 Dosya Sıkıştırma 2.3.2 Anti-Virus2.4 Yazdırma Yönetimi 2.4.1 Yazdırma Seçenekleri 2.4.2 Yazdırma
5. Hafta3.1 Uygulamayı Kullanma 3.1.1 Belgelerle Çalışma 3.1.2 Verimliliği Arttırma3.2 Belge Oluşturma 3.2.1 Metin Girişi 3.2.2 Seçme, Değiştirme3.3 Biçimlendirme 3.3.1 Metin 3.3.2 Paragraf 3.3.3 Stiller
6. Hafta3.4 Nesneler 3.4.1 Tablo Oluşturma 3.4.2 Tablo Biçimlendirme 3.4.3 Grafiksel Nesneler3.5 Posta Birleştirme 3.5.1 Hazırlık 3.5.2 Çıktılar3.6 Çıktıların Hazırlanması 3.6.1 Kurulum 3.6.2 Kontrol ve Yazdırma
7. HaftaAra sınav 4.1 Uyg. Kulllan. 4.1.1 Çalışma Yapraklarıyla Çalışma 4.1.2 Verimliliği Arttırma4.2 Hücreler 4.2.1 Ekleme, Seçme 4.2.2 Değiştirme, Sıralama 4.2.3 Kopya., Taşı., Sil. 4.3 Çalış.Yaprak. Yönet. 4.3.1 Satırlar ve Sütunlar 4.3.2 Çalış. Yaprak.
8. Hafta4.4 Formüller ve Fonk. 4.4.1 Aritmetik For. 4.4.2 Fonk. (İşlevler)4.5 Biçim. 4.5.1 Sayılar/Tarihler 4.5.2 İçerikler 4.5.3 Hizalama, kenarlık efektleri4.6 Grafikler 4.6.1 Oluşturma 4.6.2 Düzen.4.7 Çıktıların Hazırlan. 4.7.1 Kur. 4.7.2 Kont. ve Yazdır.
9. Hafta5.1 Veritabanlarını Anlama 5.1.1 Anahtar Kavramlar 5.1.2 Veritabanı Organizasyonu 5.1.3 İlişkiler 5.1.4 İşlem5.2 Uygulamayı Kullanma 5.2.1 Veritabanlarıyla Çalışmak 5.2.2 Ana Görevler5.3 Tablolar 5.3.1 Kayıtlar 5.3.2 Tasarım
10. Hafta5.4 Bilgiyi Çağırma 5.4.1 Genel işlemler 5.4.2 Sorgular5.5 Nesneler 5.5.1 Formlar5.6 Çıktılar 5.6.1 Raporlar, Veri Çıktısı 5.6.2 Yazdırma
11. Hafta6.1. Uygulamayı Kullanmak 6.1.1. Sunumlar ile çalışmak 6.1.2. Verimliliği arttırmak6.2. Sunum Geliştirmek 6.2.1. Sunum Görünümleri 6.2.2. Slaytlar 6.2.3. Asıl Slayt6.3. Metin 6.3.1. Metinler ile çalışmak 6.3.2. Biçim 6.3.3. Listeler 6.3.4. Tablolar
12. Hafta6.4. Grafikler 6.4.1. Grafikleri Kullanmak 6.4.2. Kuruluş Şemaları6.5. Grafik Nesneleri 6.5.1. Eklemek, Kullanmak 6.5.2. Çizim6.6. Çıktıları Hazırlamak 6.6.1. Hazırlık 6.6.2. Kontrol ve Sunum
13. Hafta7.1 İnternet 7.1.1 Kavramlar/ Terimler 7.1.2 Güvenlik Konuları7.2 Web Tarayıcısı Kul. 7.2.1 Temel Tarama 7.2.2 Ayarlar 7.2.3 Gezinim 7.2.4 Yer İmler7.3 Web'i Kul. 7.3.1 Formlar 7.3.2 Arama7.4 Web Çıktıları 7.4.1 Dosya Kaydet. 7.4.2 Hazırlık ve Yaz.
14. Hafta7.5 Elektronik İletişim 7.5.1 Kavramlar/ Terimler 7.5.2 Güvenlik Konuları 7.5.3 E-posta Teorisi7.6 E-posta Kullanma 7.6.1 E-posya Gönderme 7.6.2 E-posta Alma 7.6.3 Verimliliği Arttırmak7.7 E-posta Yönetimi 7.7.1 Düzenleme 7.7.2 Adres Defteri
15. HaftaFinal sınavı

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav160
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı140
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı160
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama7321
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)000
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi166
Genel sınava hazırlanma süresi155
Toplam İş Yükü231660

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.  X  
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.  X  
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.X    
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır. X   
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.    X
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.    X
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.X    
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü