EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 122 Bilgisayarlar ve Programlama Laboratuvarı
2021-2022 Yaz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 05/07/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE122 - BİLGİSAYARLAR ve PROGRAMLAMA LABORATUVARI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
BİLGİSAYARLAR ve PROGRAMLAMA LABORATUVARI ELE122 2. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriSoru-Yanıt
Deney
Diğer: "ELE 120 Bilgisayarlar ve Programlama II" dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri  
Dersin amacıDersin amacı, öğrencilerin "ELE 120 Bilgisayarlar ve Programlama II" dersi ile edindikleri programlama bilgisini uygulamalı olarak desteklemek, öğrencilerin verilen bir problemi analiz edebilmelerini, algoritma haline getirmelerini ve kurallara uygun şekilde program yazabilmelerini ve çalıştırabilmelerini sağlamak, hata ayıklama ve giderme konusunda pratik kazanmalarına yardımcı olmaktır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. Verilen bir problemin girdi ve çıktılarını analiz edebilir,
  2. D.Ç.2. Problemin çözümü için algoritma geliştirebilir,
  3. D.Ç.3. Yüksek seviye bir programlama dili ile program yazabilir,
  4. D.Ç.4. Yazdığı program üzerinde gerekli düzeltmeleri ve geliştirmeleri yapabilir.
Dersin içeriğiProgram analizi.
Problem çözümleme.
Algoritma geliştirme.
Algoritmaların program olarak uygulanması.
Programlardan hata ayıklama. 
KaynaklarDeney Föyleri.
İlgili eşzamanlı dersin kaynak kitapları. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaKullanılan yazılımların tanıtılması
2. HaftaDeney 1 için ön çalışma (rapor vb.)
3. HaftaDeney 1: Basit veri türleri, konsol giriş/çıkış işlemleri
4. HaftaDeney 2 için ön çalışma (rapor vb.)
5. HaftaDeney 2: Fonksiyonlar ve dosya operasyonları
6. HaftaDeney 3 için ön çalışma (rapor vb.)
7. HaftaDeney 3: Karşılaştırma işlemleri
8. HaftaDeney 4 için ön çalışma (rapor vb.)
9. HaftaDeney 4: Döngüler
10. HaftaDeney 5 için ön çalışma (rapor vb.)
11. HaftaDeney 5: Çok boyutlu diziler veya listeler
12. HaftaDeney 6 için ön çalışma (rapor vb.)
13. HaftaDeney 6: Dinamik veri yapıları
14. HaftaÇalışma haftası
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar660
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı660
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 6 3 18
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)6424
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi11212
Toplam İş Yükü131954

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer. X   
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.  X   
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.    X
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler