EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 205 Devre Kuramı Laboratuvarı
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21-28
Ders sorumlusu:Dr. Berkan Dülek
YerGünZaman
-

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 29/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE205 - DEVRE KURAMI LABORATUVARI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
DEVRE KURAMI LABORATUVARI ELE205 3. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriSoru-Yanıt
Deney
Diğer: 'ELE 203 Devre Kuramı I' kuramsal dersi ile birlikte alınması gerekmektedir.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDersin amacı, öğrencilerin 'ELE 203 Devre Kuramı I' dersi ile edindikleri kuramsal konuları deneysel çalışmalarla desteklemek, ölçüm parametrelerini öğretmek ve elde ettikleri devre teorisi bilgisinin deneysel sonuçlarını değerlendirme kabiliyetlerini geliştirmektir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci; D.Ç.1. Temel ölçüm ekipmanlarını kullanır,
  2. D.Ç.2. Devre üzerinde değişkenler belirler ve ölçümlerini gerçekleştirir,
  3. D.Ç.3. Zamanla değişen devre tepkilerini sığa ve bobin devreleri üzerinden inceler,
  4. D.Ç.4. Kuramsal ve uygulama sonuçlarını birarada gözler ve değerlendirir.
Dersin içeriği1. DC devrelerde gerilim ve akım değerlerinin ölçülmesi, Kirchhoff yasalarının, Thevenin ve Norton teoremlerinin ve güç korunumunun deneysel olarak sınanması,
2. Osiloskop ile sinyallerin genliğinin, frekansının ve fazının ölçülmesi,
3. Lissajous örüntülerinin analizi,
4. Birinci dereceden RL devrelerinin tepkilerinin deneysel olarak incelenmesi,
5. Birinci dereceden RC devrelerinin tepkilerinin deneysel olarak incelenmesi,
6. İkinci dereceden RLC devrelerinin tepkilerinin deneysel olarak incelenmesi.
 
KaynaklarDeney Föyleri.
Nilsson J.W. ve Riedel S.A., Electric Circuits, 10. Baskı, Pearson- Prentice Hall, 2015.
Hayt W.H., Kimmerly J.E., Engineering Circuit Analysis, 8. Baskı, Mc.Graw Hill, 2012.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaDevre benzetim yazılımlarının tanıtılması
2. HaftaDeney 1 için ön çalışma (rapor vb.)
3. HaftaDeney 1: DC devrelerde gerilim ve akım ölçümleri, Kirchhoff yasaları, Thévenin ve Norton eşdeğer devreleri ve güç hesapları
4. HaftaDeney 2 için ön çalışma (rapor vb.)
5. HaftaDeney 2: Sinyallerin genliğinin, frekansının ve fazının ölçülmesi
6. HaftaDeney 3 için ön çalışma (rapor vb.)
7. HaftaDeney 3: Lissajous örüntüleri
8. HaftaDeney 4 için ön çalışma (rapor vb.)
9. HaftaDeney 4: Birinci dereceden RL devrelerinin tepkileri
10. HaftaDeney 5 için ön çalışma (rapor vb.)
11. HaftaDeney 5: Birinci dereceden RC devrelerinin tepkileri
12. HaftaDeney 6 için ön çalışma (rapor vb.)
13. HaftaDeney 6: İkinci dereceden RLC devrelerinin tepkileri
14. HaftaÇalışma haftası
15. HaftaGenel sınav
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar648
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar612
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı1260
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 6 3 18
Uygulama111
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)6424
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi11212
Toplam İş Yükü142055

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.  X  
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.   X 
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.  X   
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.  X  
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. X   
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. X   
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü