EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 227 Sayısal Sistemlerin Temelleri Laboratuvarı
2021-2022 Yaz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 05/07/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE227 - SAYISAL SİSTEMLERİN TEMELLERİ LABORATUVARI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
SAYISAL SİSTEMLERİN TEMELLERİ LABORATUVARI ELE227 3. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriSoru-Yanıt
Deney
Diğer: ELE225 SAYISAL SİSTEMLERİN TEMELLERİ dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri  
Dersin amacıELE225 dersinde anlatılan konuların deneyler yoluyla pekiştirilmesi. Öğrencilerin modern araç ve yöntemler kullanarak, birleşimsel ve ardışıl sistemlerin analizini ve tasarımını yapabilecek seviyeye getirilmesi. Öğrencilerin laboratuvar tecrübesi ile birlikte donanım tanımlama dilleri kullanımında temel yeteneklere sahip olmalarının sağlanması. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. Birleşimsel mantık devrelerinin analizini, tasarımını ve uygulamasını yapabilir,
  2. D.Ç.2. Senkron ve asenkron ardışıl mantık devrelerinin analizini, tasarımını ve uygulamasını yapabilir,
  3. D.Ç.3. Sayaç, yazmaç ve bellek yapıları kullanarak tasarım ve analiz yapabilir,
  4. D.Ç.4. Donanım tanımlama dillerinin (HDL) işlevini anlar ve bu dilleri kullanarak devreyi modelleyebilir, analizini ve tasarımını yapabilir.
Dersin içeriğiMantık kapılarıyla yapılan devrelerin tasarımı ve uygulaması,
Sayısal devrelerin donanım tanımlama dili ile gösterimi,
Birleşimsel ve ardışıl mantık devrelerinin tasarımı ve uygulaması,
Donanım tanımlama dili ile yapılan tasarımların test koşullarının belirlenmesi ve test sonuçlarının yorumlanması.
 
KaynaklarDeney Föyleri.
Mano M.M., Ciletti M.D., Digital Design, 6/e, Pearson, 2019.
Wakerly J.F., Digital Design: Principles and Practices, 5/e, Pearson, 2018.
Ciletti M.D., Advanced Digital Design with the Verilog HDL, 2/e, Pearson, 2011.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaSayısal sistemler laboratuvarı için temel bilgiler
2. HaftaSayısal tasarım yazılımlarının tanıtımı
3. HaftaDeney 1 için ön çalışma (rapor vb.)
4. HaftaDeney 1: Toplayıcılar, çarpıcılar, karşılaştırıcılar, eşlik biti üretimi ve ilgili tasarımlar
5. HaftaDeney 2 için ön çalışma (rapor vb.)
6. HaftaDeney 2: Kodçözücüler, kodlayıcılar, yolçoklayıcılar ve ilgili tasarımlar
7. HaftaDeney 3 için ön çalışma (rapor vb.)
8. HaftaDeney 3: Mandal devreleri, flip-floplar, senkron ardışıl devreler ve ilgili tasarımlar
9. HaftaDeney 4 için ön çalışma (rapor vb.)
10. HaftaDeney 4: Yazmaçlar, kayan yazmaçlar ve ilgili aritmetik/mantık devre tasarımlar
11. HaftaDeney 5 için ön çalışma (rapor vb.)
12. HaftaDeney 5: Senkron ve asenkron sayaçlar ve ilgili tasarımlar
13. HaftaDeney 6 için ön çalışma (rapor vb.)
14. HaftaDeney 6: Bellek yapıları, RAM, ROM bellekler ve ilgili tasarımlar
15. HaftaGenel sınava hazırlık haftası
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar660
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı660
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 6 3 18
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)6530
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi11212
Toplam İş Yükü132060

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer. X   
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.  X   
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.    X
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler