EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 230 Elektronik I
2020-2021 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 20/10/2020 tarihinde güncellenmiştir.

ELE230 - ELEKTRONİK I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTRONİK I ELE230 4. Yarıyıl 4 0 4 6
Önkoşul(lar)-var iseELE110 Elektrik Mühendisliğine Giriş
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
Diğer: ELE214 ELEKTRONİK LABORATUVARI I dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDerste öğrencilere, a) Diyot ve transistör gibi temel elektronik devre elemanlarının çalışma prensipleri ve uygulamaları b) BJT ve FET yükselteçlerin DC ve AC analizi c) BJT ve FET yükselteçlerin frekans tepkisi d) BJT ve FET yükselteçlerin tasarımı e) Çok katlı yükselteçlerin analiz ve tasarımı konularının aktarılması amaçlanmaktadır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Diyot ve transistör gibi temel elektronik devre elemanlarının çalışma prensiplerini ve uygulamalarını anlamaktadır
  2. Elektronik devreler üzerinde AC/DC analiz yapabilmektedir
  3. Frekans tepkisi analizi yapabilmektedir
  4. Gerilim doğrultucu ve düzeltici devreleri tasarlayabilmektedir
  5. Verilen kazanç, giriş-çıkış empedansı ve frekans tepkisi özelliklerine göre transistör yükselteçleri (BJT veya FET) tasarlayabilmektedir
Dersin içeriğiDiyotlar ve diyot uygulamaları, Voltaj düzenleyiciler, BJT transistörler ve özellikleri, BJT'lerin DA önbeslemesi ve önbesleme kararlılığının sağlanması, FET transistörler ve özellikleri, FET'lerin DA önbeslemesi, Küçük sinyal transistör modellemesi, BJT ve FET yükselteçlerin küçük sinyal analizi (SSAC), BJT ve FET yükselteçlerin frekans tepkisi, Çok katlı yükselteçler 
Kaynaklar1. A. S. Sedra and K. C. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford Uni. Press, 2009 (6th ed.)
2. R. L. Boylestad and L. Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, Pearson, 2012, (11th ed.)
3. J. Millman and C. Halkias, Integrated Electronics, McGraw-Hill
4. D. Neamen, Electronic Circuit Analysis and Design, McGraw-Hill
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaDiyotlar ve diyot uygulamaları
2. HaftaGerilim düzenleyicileri
3. HaftaBJT transistörler ve özellikleri
4. HaftaBJT'lerin DA önbeslemesi ve önbesleme kararlılığının sağlanması
5. HaftaFET transistörler ve özellikleri
6. HaftaBJT'lerin DA önbeslemesi
7. HaftaBJT ve FET devrelerinin AA/DA yük-eğrisi analizi
8. HaftaBJT yükselteçlerin küçük sinyal analizi (SSAC)
9. HaftaFET yükselteçlerin küçük sinyal analizi (SSAC)
10. HaftaArasınav
11. HaftaBJT yükselteçlerin frekans tepkisi
12. HaftaFET yükselteçlerin frekans tepkisi
13. HaftaÇok katlı yükselteçler
14. HaftaÇok katlı yükselteçler
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar150
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı150
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14456
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi12020
Genel sınava hazırlanma süresi13030
Toplam İş Yükü3058162

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.    X
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.X    
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü