EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 237 Sayısal Sistemlerin Temelleri
2018-2019 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz.

ELE237 - SAYISAL SİSTEMLERİN TEMELLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
SAYISAL SİSTEMLERİN TEMELLERİ ELE237 3. Yarıyıl 3 2 4 7
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Deney
Uygulama-Alıştırma
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıBu dersin amacı öğrencilere sayısal sistemler hakkında temel bilgileri öğretmek ve öğrencileri gerek birleşimsel gerekse ardışıl devrelerin analizini ve tasarımını yapabilecek seviyeye getirmektir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. D.Ç.1. Birleşimsel mantık devrelerinin analizini ve tasarımını yapabilir
  2. D.Ç.2. Senkron ardışıl mantık devrelerinin analizini ve tasarımını yapabilir
  3. D.Ç.3. Sayaç, yazmaç, bellek, ROM, PLA ve PAL kullanarak yapılan tasarımları analiz edebilir, işlevlerini açıklayabilir ve bunları kullanarak tasarım yapabilir
  4. D.Ç.4. Donanım tanımlama dilinin (HDL) işlevini anlar ve bir HDL kullanarak devreyi modellebilir ya da analizini ve tasarımını yapabilir.
Dersin içeriğiSayı sistemlerinin ve Boole cebrinin tekrarı
Boole ifadelerinin sadeleştirilmesi
Mantık kapılarıyla yapılan devrelerin analizi ve tasarımı
Mantık devrelerinde kullanılan temel yapıtaşlarının tanıtımı, analizi ve tasarımda kullanılması
Sayısal devrelerin donanım tanımlama dili ile gösterimi
Birleşimsel ve ardışıl mantık devrelerinin analizi ve tasarımı.
 
KaynaklarMano M.M., Ciletti M.D., Digital Design, 5th Ed., Prentice Hall, 2012.
Wakerly J.F., Digital Design: Principles and Practices, 4th Ed., Prentice Hall, 2006.
Ciletti M.D., Advanced Digital Design with the Verilog HDL, 2nd Ed., Prentice Hall, 2011.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaSayı sistemleri, ikili aritmetik, işaretli sayılar, ikili kodlar
2. HaftaBoole cebrinin temelleri, cebirsel sadeleştirme, kanonik ve standart biçimler
3. HaftaKarnaugh haritaları, SOP ve POS sadeleştirme, iki seviyeli tasarım
4. HaftaNAND ve NOR ile tasarım, çok seviyeli devrelerin analizi ve tasarımı
5. HaftaDonanım tanımlama diline giriş, laboratuvar uygulaması
6. HaftaBirleşimsel devre blokları; toplayıcılar, çarpıcılar,karşılaştırıcılar, EX-OR kapıları, eşlik biti üretimi, laboratuvar uygulaması
7. HaftaBirleşimsel devre blokları; kodlayıcılar, kodçözücüler, yolçoklayıcılar, ve bunlarla birleşimsel devre tasarımı, laboratuvar uygulaması
8. HaftaMandal (latch) devreleri, flip-floplar, flip-flopların tetiklenmesi, laboratuvar uygulaması
9. HaftaSenkron ardışıl devrelerin analizi, durum tablosu ve durum geçiş çizeneği, laboratuvar uygulaması
10. HaftaAra sınav
11. HaftaSenkron ardışıl devrelerin tasarımı, durum atama ve durum indirgeme, laboratuvar uygulaması
12. HaftaYazmaçlar, kayan yazmaçlar, senkron ve asenkron sayaçlar, laboratuvar uygulaması
13. HaftaBellek yapıları, RAM bellekler, bellek kodçözümü, hata düzelten kodlar, laboratuvar uygulaması
14. HaftaProgramlanabilir mantık dizilimleri: ROM, PLA, PAL ve FPGA
15. HaftaGenel sınava hazırlık haftası
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar825
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar125
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 8 2 16
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14798
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler8432
Ara sınavlara hazırlanma süresi11010
Genel sınava hazırlanma süresi11212
Toplam İş Yükü4638210

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.X    
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.   X 
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.X    
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.    X
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X    
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.X    

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü