EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 301 Sinyaller ve Sistemler
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21
Ders sorumlusu:Dr. Hüseyin Demircioğlu
YerGünZaman
E4Pazartesi13:00 - 15:45
Şube: 22
Ders sorumlusu:Dr. Mücahit K. Üner
YerGünZaman
OnlinePazartesi15:00 - 17:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 23/10/2021 tarihinde güncellenmiştir.

ELE301 - SİNYALLER ve SİSTEMLER

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
SİNYALLER ve SİSTEMLER ELE301 5. Yarıyıl 3 0 3 5
Önkoşul(lar)-var iseMAT236 Mühendislik Matematiği II
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıBu dersin amacı: Öğrencilere ayrık ve sürekli zaman sinyalleriyle sistemlerinin temel özelliklerini öğretmek ve Gerek zaman gerekse frekans bölgelerinde sinyal ve sistem analizi yapabilecek düzeye gelmelerini sağlamaktır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. D.Ç.1. Sinyal ve sistemlerle ilgili temel kavramları bilir, bunları sınıflandırabilir
  2. D.Ç.2. Gerek periyodik gerekse aperiyodik giriş sinyalleri için sistem çıkışını hesaplayabilir
  3. D.Ç.3. Frekans ve zaman bölgeleri arasındaki ilişkiyi anlar ve açıklar
  4. D.Ç.4. Sinyal ve sistem analizinde Fourier, Laplace ve z-dönüşümlerini etkin olarak kullanır
  5. D.Ç.5. Örnekleme kuramını anlar ve bu sayede bir sürekli-zaman sinyaliyle onun örneklenmiş versiyonunun arasındaki zaman ve frekans bölgelerindeki ilişkileri söyleyebilir.
Dersin içeriğiTemel sinyal ve sistem kavramları
Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin özellikleri
Sürekli ve ayrık periyodik sinyallerin Fourier seri açılımları
Sürekli ve ayrık sinyallerin Fourier dönüşümleri
Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin çıkışlarının hesaplanması
Frekans seçici filtreler ve zaman-frekans ilişkisi
Laplace dönüşümü ve yakınsama bölgesi
z-dönüşümü ve yakınsama bölgesi
 
KaynaklarOppenheim A.V., Willsky A.S., Nawab S.H., Signals and Systems, 2nd Ed., Prentice Hall, 1997.
Phillips C.L., Parr J., Riskin E., Signals, Systems, and Transforms, 4th Ed., Prentice Hall, 2007.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaTemel sinyal özellikleri, ayrık ve sürekli zamandaki temel sinyaller
2. HaftaTemel sistem özellikleri, doğrusal zamanla değişmeyen (LTI) sistemler, katlama integrali ve toplamı
3. HaftaLTI sistemlerin özellikleriyle dürtü tepkileri arasındaki ilişki, Türevsel ve fark denklemleriyle tanımlanan sistemler, Sonlu ve sonsuz uzunlukta dürtü tepkisine sahip ayrık sistemler, Blok diyagram gösterimleri
4. HaftaSürekli zamanda periyodik sinyallerin Fourier seri açılımları, Sürekli-zaman Fourier serilerinin özellikleri
5. HaftaAyrık zamanda periyodik sinyallerin Fourier seri açılımları, Ayrık-zaman Fourier serilerinin özellikleri
6. HaftaGirişine periyodik sinyal uygulanan sistemlerin çıkışlarının hesaplanması, Basit frekans seçici filtreler ve bunların zaman ve frekans tepkeleri arasındaki ilişki
7. HaftaSürekli-zaman Fourier dönüşümü, Sürekli-zaman Fourier dönüşümünün özellikleri
8. HaftaAyrık-zaman Fourier dönüşümü, Ayrık-zaman Fourier dönüşümünün özellikleri
9. HaftaTürevsel denklemler ve fark denklemleriyle tanımlanan sistemlere Fourier dönüşümünün uygulanması, dualite ilişkileri
10. HaftaAra sınav
11. HaftaSürekli-zaman sinyallerinin örneklenmesi, Nyquist kriteri, örtüşme, yeniden kurma ve bantsınırlı aradeğerleme, Sürekli-zaman sinyallerinin ayrık-zamanlı sistemlerle işlenmesi
12. HaftaLaplace dönüşümü ve yakınsama bölgesi, Kutup ve sıfırlar, sürekli-zaman Fourier dönüşümünün geometrik hesabı
13. HaftaLaplace dönüşümünün özellikleri, z-dönüşümü ve yakınsama bölgesi
14. HaftaKutup ve sıfırlar, ayrık-zaman Fourier dönüşümünün geometrik hesabı, z-dönüşümünün özellikleri
15. HaftaGenel sınava hazırlık haftası
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav160
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı040
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı060
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14684
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi11010
Genel sınava hazırlanma süresi11414
Toplam İş Yükü3033150

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.  X  
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.  X  
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.X    
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.X    
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.X    
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X    
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.X    

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü