EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 326 İletişim Kuramı Laboratuvarı I
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 15/10/2021 tarihinde güncellenmiştir.

ELE326 - İLETİŞİM KURAMI LABORATUVARI I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
İLETİŞİM KURAMI LABORATUVARI I ELE326 6. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriSoru-Yanıt
Deney
Diğer: ELE324 İLETİŞİM KURAMI I dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDersin amacı aşağıdaki becerileri öğrencilere kazandırmaktır: - Elektronik haberleşmede kipleme ve kipçözme kavramlarının deney setleri ile uygulanması - Temel analog haberleşme sistemlerinin yapılarının incelenmesi ve uygulanması - Haberleşmede gürültü kavramını ve gürültünün analog haberleşme sistemlerine etkisinin pratik olarak incelenmesi  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Bant geçirgen kiplenmiş sinyallerin karmaşık aşağıbant gösterimini pratik sistemlerde ve bilgisayar ortamında kullanabilmek
  2. Temel analog haberleşme tekniklerini pratik sistemlerde ve bilgisayar ortamında tasarlayıp uygulayabilmek
  3. Mevcut kipleme yöntemlerindeki güç etkinliği ve bantgenişliği etkinliğinin pratik sistemlerde ve bilgisayar ortamında uygulayarak önemini kavramak
  4. Haberleşme sistemlerinde gürültüyü bilgisayar ortamında modelleyebilmek, gürültü analizi için kullanılan temel yöntemleri ve temel analog sistemlerin gürültü performansını inceleyebilmek
Dersin içeriğiI. Ölçüm aletleri ile periyodik sinyallerin Fourier analizi. Analog süzgeçler
II. Genlik kipleme ve kipçözme sistemleri (AM)
III. Taşıyıcısı bastırılmış çift yan bant kipleme ve kipçözme sistemleri (DSB-SC)
IV. Hilbert dönüşümleri veya bant-geçirgen sistemler kullanan Tek Yan Bant kipleme ve kipçözme sistemleri (SSB)
V. Sıklık kipleme ve kipçözme sistemleri (FM)
VI. Analog kipleme yöntemlerinde gürültünün etkisi
VII. Superheterodin alıcılar
VIII. Frekans Bölmeli Çoğullama ve Stereo Çoğullama
IX. Vurgu filtreleme
 
KaynaklarLaboratuvar el kitabı
Haykin S., Communication Systems, 4th Ed., Wiley, 2001
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaFourier analizi ve analog süzgeçler
2. HaftaFourier analizi ve analog süzgeçler
3. HaftaGenlik kipleme (AM) ve taşıyıcısı bastırılmış çift yan bant kipleme (DSB-SC)
4. HaftaGenlik kipleme (AM) ve taşıyıcısı bastırılmış çift yan bant kipleme (DSB-SC)
5. HaftaÖdev 1
6. HaftaTek Yan Bant kipleme (SSB)
7. HaftaTek Yan Bant kipleme (SSB)
8. HaftaÖdev 2
9. HaftaSıklık kipleme (FM)
10. HaftaSıklık kipleme (FM)
11. HaftaÖdev 3
12. HaftaSuperheterodin alıcılar, Frekans Bölmeli Çoğullama ve Stereo Çoğullama, Vurgu filtreleme ve Analog Haberleşme Sistemlerinde Gürültü
13. HaftaSuperheterodin alıcılar, Frekans Bölmeli Çoğullama ve Stereo Çoğullama, Vurgu filtreleme ve Analog Haberleşme Sistemlerinde Gürültü
14. HaftaÖdev 4, Ödev 5
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar530
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler530
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 10 2 20
Uygulama428
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)10110
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler5210
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi11010
Toplam İş Yükü301758

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.    X
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.   X 
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.  X  
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.    X
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.X    
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü