EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 336 Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 24/10/2021 tarihinde güncellenmiştir.

ELE336 - MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ ve PROGRAMLAMASI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ ve PROGRAMLAMASI ELE336 6. Yarıyıl 3 0 3 5
Önkoşul(lar)-var iseELE225 Sayısal Sistemlerin Temelleri
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
Diğer: ELE338 MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ ve PROGRAMLAMASI LABORATUVARI dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıMikroişlemci mimarinin genel hatlarını öğretmek ve tarihsel gelisimini sunmak Seçilen mikroislemci mimarisini ve isleyisini genel hatları ile anlatmak ve bununla ilintili olarak veri yollarının detaylandırılmasını yapmak. Bu veri yollarının anlattıktan sonra bu yollar üzerinden belleklerin nasıl bağlanabileceğini aktarmak. Bununla öğrenci bir mikroislemciye hafıza birimini nasıl entegre edeceğini öğrenmis olacaktır. Sonrasında giris çıkıs birimlerini işlemciye bağlamak gelmektedir. Tüm bu donanımın tasarlanmasından sonra öğrenciden bu donanıma yönelik alt ve üst seviyede düzeyde programlama yazması amaçlanmaktadır. Kesmeler ve sorgulama yöntemlerinin farklarını öğrenmiş olacaktır. Öğrenci bilgisayar ortamında yazdığı kodları deneme imkanına sahip olacaktır. Çevre birimlerinin örneğin bir A/D çeviricinin işlemciye entegrasyonu takip eden konular arasındadır. Ayrıca kesmeye yönelik birimler ve zamanlayıcılar da entegre edilecektir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. Assembly ve yüksek seviyede programlamaya yönelik çalışmalar yapar
  2. D.Ç.2. Karşılaştığı bir problemi bir mikroişlemciye uygun bir şekilde donanımsal ve yazılımsal olarak çözer
  3. D.Ç.3. Mühendislik eğitiminde ve sonrasında ihtiyaç duyacağı tasarım araçlarını tanır.
Dersin içeriğiMikroişleyiciler ve mikrobilgisayarlara giriş.
İşlemcilerin mimarisi ve işleyişi.
Bellek bağlama.
G/Ç (Giriş ve Çıkış) birimlerinin bağlanması.
Belleğe haritalanmıs ve doğrudan G/Ç.
Derleyici ve dil yapısı.
Komut seti, komutların yapısal özellikleri, sınıflandırması ve kullanımı.
Farklı komutlarla programlama.
Yığıt ve altyordamlar.
Aritmetik işlemler ve çokduyarlıklı aritmetik.
Kesme islemleri ve kullanımı.
Veri dönüstürücülerin bağlanması.
Seri G/Ç ve veri iletisimi.
Tuş takımı göstergelerin bağlanması
Programlanabilir arabirim yongaları.
Çok amaçlı programlanabilir çevrebirim arabağlantıları.
Programlanabilir aralık ölçüsü ve zamanlayıcısı.
Programlanabilir kesilme denetleyicisi.
Doğrudan bellek erişimi (DMA) ve DMA denetleyicisi.
 
KaynaklarBrey B., The Intel Microprocessors, Prentice Hall,
Mazidi & Mazidi, The 80x86 IBM PC and Compatible Computers, Prentice Hall
Antonakos J., An Introduction to the Intel Family of Microprocessors, Prentice Hall
Triebel and Singh, The 8088 and 8086 Microprocessors: Programming, Interfacing, Software, Hardware and Applications, Prentice Hall
Irvine K., Assembly Language for Intel Based Computers, Prentice Hall
Thomas B.,Computer Architecture and Logic Design, McGraw Hill
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaMikroişleyiciler ve mikrobilgisayarlara giriş. İşlemcilerin mimarisi ve işleyişi.
2. HaftaBellek bağlama.G/Ç (Giriş ve Çıkış) birimlerinin bağlanması.
3. HaftaBelleğe haritalanmıs ve doğrudan G/Ç.Derleyici ve dil yapısı.
4. HaftaKomut seti, komutların yapısal özellikleri, sınıflandırması ve kullanımı. Farklı komutlarla programlama.
5. HaftaYığıt ve altyordamlar.
6. HaftaAritmetik işlemler ve çokduyarlıklı aritmetik.
7. HaftaKesme islemleri ve kullanımı.
8. HaftaArasınav
9. HaftaVeri dönüstürücülerin bağlanması.Seri G/Ç ve veri iletisimi.
10. HaftaTuş takımı göstergelerin bağlanması. Programlanabilir arabirim yongaları.
11. HaftaÇok amaçlı programlanabilir çevrebirim arabağlantıları.
12. HaftaProgramlanabilir aralık ölçüsü ve zamanlayıcısı.
13. HaftaProgramlanabilir kesilme denetleyicisi.
14. HaftaDoğrudan bellek erişimi (DMA) ve DMA denetleyicisi.
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler110
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14228
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler14228
Ara sınavlara hazırlanma süresi12525
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü4457148

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.  X  
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.  X  
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.   X 
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.  X  
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.   X 
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.X    
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü