EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 338 Mikroişlemci Mimarisi ve Programlama Laboratuvarı
2021-2022 Yaz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 05/07/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE338 - MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ ve PROGRAMLAMA LABORATUVARI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ ve PROGRAMLAMA LABORATUVARI ELE338 6. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Deney
Diğer: ELE336 MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ VE PROGRAMLAMASI dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıIntel tabanlı mikroişlemci eğitim seti kullanılarak bu mimari ve işleyisi ile ilgili uygulama geliştirilmesi. Eğitim seti üzerinde bulunan 8086, hafıza ve çevre birimlerinin bir bütün olarak çalısma esaslarını incelemek. Bu birimlerle ilgili mikroişlemci dersinde anlatılan bilgilerin pekişmesi için uygulama gelistirmek. Gerçekleştirilen uygulamalar, hem bu birimlerin nasıl kullanılacağını kavramaya hem de yüksek seviye ve assembly dilinin kullanımını geliştirmeye yöneliktir. Kullanılan eğitim setleri bilgisayar destekli olduğundan yüksek seviye yazılmış programların eğitim setine nasıl yükleneceği, çalıstırılacağı ve gerekirse program akışlarının kontrol edilmesi, bu dersin kapsamı ve hedefleri arasında yer almaktadır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. Assembly ve yüksek seviyede programlamaya yönelik çalışmalar yapar,
  2. D.Ç.2. Karşılaştığı bir problemi bir mikroişlemciye uygun bir şekilde donanımsal ve yazılımsal olarak çözer,
  3. D.Ç.3. Mühendislik eğitiminde ve sonrasında ihtiyaç duyacağı tasarım araçlarını tanır.
Dersin içeriğiİşlemcilerin mimarisi ve işleyişi, bellek bağlama, G/Ç (Giriş ve Çıkış) birimlerinin bağlanması, belleğe haritalanmış ve doğrudan G/Ç, derleyici ve dil yapısı komut seti, komutların yapısal özellikleri, sınıflandırması ve kullanımı konularında uygulamalar, farklı komutlarla programlama, yığıt ve altyordamlar, kesme işlemleri ve kullanımı, tuş takımı göstergelerin bağlanması, programlanabilir arabirim yongaları ve çevre birimler üzerine uygulamalar. 
KaynaklarBrey B., The Intel Microprocessors, Prentice Hall,
Mazidi & Mazidi, The 80x86 IBM PC and Compatible Computers, Prentice Hall
Antonakos J., An Introduction to the Intel Family of Microprocessors, Prentice Hall
Triebel and Singh, The 8088 and 8086 Microprocessors: Programming, Interfacing, Software, Hardware and Applications, Prentice Hall
Irvine, Assembly Language for Intel Based Computers, Prentice Hall
Thomas B.,Computer Architecture and Logic Design, McGraw Hill
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaÖn hazırlık
2. HaftaÖn hazırlık
3. HaftaÖn hazırlık
4. HaftaMikroişleyiciler ve mikrobilgisayarlar tanıtım, Bellek bağlama uygulamaları
5. HaftaG/Ç (Giriş ve Çıkış) birimlerinin bağlanması uygulaması, Belleğe haritalanmış ve doğrudan G/Ç.
6. HaftaMantık İşlemleri ve Gecikmeler
7. HaftaArasınav
8. HaftaYığıt ve altyordamlar uygulamalar
9. HaftaÖn hazırlık
10. HaftaÖn hazırlık
11. HaftaAritmetik işlemler uygulamalar, çokduyarlıklı aritmetik uygulamalar
12. HaftaÖn hazırlık
13. HaftaÖn hazırlık
14. HaftaKesme islemleri ve kullanımı, Veri dönüştürücülerin bağlanması.
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)15
Laboratuar620
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler75
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar130
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 6 4 24
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)717
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler7214
Ara sınavlara hazırlanma süresi155
Genel sınava hazırlanma süresi11010
Toplam İş Yükü222260

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.  X  
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.  X  
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.   X 
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.  X  
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.   X 
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.X    
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler