EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 405 Denetim Sistemi Tasarımı Laboratuvarı
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21-25
Ders sorumlusu:Dr. Şölen Kumbay Yıldız
Asistan(lar):Alp Demirel
YerGünZaman
-

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 18/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE405 - DENETİM SİSTEMİ TASARIMI LABORATUVARI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
DENETİM SİSTEMİ TASARIMI LABORATUVARI ELE405 7. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Deney
Sorun/Problem Çözme
Diğer: ELE403 DENETİM SİSTEMİ TASARIMI dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıBu ders 'ELE 403 Denetim Sistemi Tasarımı' dersini desteklemek için tasarlanmıştır. ELE 403 dersinde öğretilen denetim teknikleri ya MATLAB kullanılarak yapılan bilgisayar benzetimleri ya da laboratuvar düzeneklerinde yapılan deneylerle incelenmekte ve test edilmektedir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci
  2. 1. Bir denetim probleminin doğasını anlar,
  3. 2. Denetim sistemlerini ilgilendiren fiziksel kısıtlar ve pratik konuların farkında olur,
  4. 3. Verilen bir denetim problemi için uygun bir denetim tekniği seçebilir,
  5. 4. Denetim sistemlerini tasarlayabilir ve hayata geçirebilir,
  6. 5. Daha ileri düzey denetim problemlerini anlayıp kavrayabilmek için uygun altyapıya sahip olur.
Dersin içeriğiP, PI ve PID denetim. Kök yer eğrisi ve frekans tepkisi kullanılarak denetim sistemi tasarımı. Doğrusal cebirsel tasarım. Zaman gecikmeli sistemler ve öngörülü denetim. Durum uzayı, durum geribeslemesi ve gözleyiciler. Doğrusal olmayan sistemlerin doğrusal tekniklerle denetimi. 
Kaynaklar[1] Ogata K., Modern Control Engineering, 4th Ed., Prentice Hall, 2002.
[2] Dorf R.C. and Bishop R.H., Modern Control Systems, 9th Ed., Addison Wesley, 2001.
[3] Franklin G.F, Powell J.D. and Emami-Naeini A., Feedback Control of Dynamic Systems, 6th Ed., Addison Wesley, 2010.
[4] Dutton K., Thompson S. and Barraclough B., The art of Control Engineering,
Addison-Wesley, 1997.
[5] Chen C.T., Control System Design: Transfer Function, State-Space and Algebraic Methods, Saunders-HBJ,1 993.
[6] Aström K.J. and Hagglund T., Automatic Tuning of PID Controllers, ISA, 1988.
[7] Gawthrop P.J., Continuous-Time Self-Tuning Control,Volume I-Design, Research Studies Press, 1987.
[8] Atherton D.P., Nonlinear Control Engineering, Van Nostrand Reinhold, 1982.
[9] AMIRA DTS200 Three Tank System, Manual.
[10] AMIRA DR300 Speed Control, Manual.
[11] AMIRA LTR701 Air and Temperature Control Plant, Manual.
[12] AMIRA PS600 Inverted Pendulum, Manu 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaDenetim sistemlerine ve deneylerde kullanılan düzeneklere genel bir bakış.
2. HaftaBir sıvı seviyesi sisteminin basamak tepkisi kullanılarak modellenmesi; farklı çalışma noktalarında farklı doğrusal modellerin elde edilmesi, doğrusal modelin parametrelerinin çalışma noktasına bağlı olarak değiştiğinin gözlenmesi.
3. HaftaEn küçük kareler parametre kestirimi. En küçük kareler yöntemiyle sıvı seviyesi sisteminin parametrelerinin kestirilmesi.
4. HaftaSıvı seviyesi sisteminin P,PI ve PID ile denetimi.
5. HaftaPratik verilerden bir DC servo sisteminin modellenmesi.
6. HaftaDC servo sisteminin P, PI ve PID ile denetimi.
7. HaftaKök yer eğrisi kullanılarak denetleç tasarımı: MATLAB kullanılarak bilgisayar benzetimleri.
8. HaftaFrekans tepkisi kullanılarak denetleç tasarımı: MATLAB kullanılarak bilgisayar benzetimleri.
9. HaftaDoğrusal cebirsel tasarım: MATLAB kullanılarak bilgisayar benzetimleri.
10. HaftaAra sınav
11. HaftaZaman gecikmeli sistemlerin öngörülü denetimi: MATLAB kullanılarak bilgisayar benzetimleri.
12. HaftaBir ısıl hava akış sisteminin PID ve öngörülü denetimi.
13. HaftaGözleyici + durum geribeslemesi: MATLAB kullanılarak bilgisayar benzetimleri.
14. HaftaTers sarkaç sisteminin durum geri beslemeli denetimi.
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar1240
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar120
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 3 3
Laboratuvar 12 3 36
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)12112
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi122
Genel sınava hazırlanma süresi144
Toplam İş Yükü271357

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.    X
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.   X 
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.    X

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü