EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 410 İletişim Sistemleri Tasarımı
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 20/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE410 - İLETİŞİM SİSTEMLERİ TASARIMI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
İLETİŞİM SİSTEMLERİ TASARIMI ELE410 8. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE425 İletişim Kuramı II
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıAmaç öğrencilerin aşağıda sıralanan konular hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır: Dalga ışınımı, antenler. Alıcı gürültüsünün kaynakları, hesaplanması ve alıcı S/G oranına etkisi. Hücresel radyo sistemlerinde dalga yayılımı; açık ve kapalı ortamlarda dalga yayılımı ve modellenmesi. 2. ve 3. nesil hücresel radyo sistemleri.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci aşağıda sıralanan konularda yeterli bilgiye ve bu bilgileri uygulayabilecek birikime sahip olur: D.Ç.1. ışıma ve antenlerin temelleri,
  2. D.Ç.2. alıcı gürültüsünün kaynakları, hesaplanması ve alıcı SGO?ya etkisi.
  3. D.Ç.3. atmosferde dalga yayılımı; yeryüzünden ve diğer engellerden dalga saçınımı, iç ve dış ortamlarda dalga yayılımı,
  4. D.Ç.4. hücresel radyo sistemlerinin temelleri, 2. ve 3. nesil sistemlerde başarım hesaplanması.
Dersin içeriğiAntenlerin temelleri
Alıcı gürültüsü ve iletişim bağlantı bütçesi
Gezgin iletişimde kanal modellenmesi
Hücresel radyo sistemleri: 2. nesil sistemler
3. nesil hücresel sistemlere giriş
 
KaynaklarŞafak, M., Digital Communications, Lecture notes, 2012
Rappaport, T.S., Wireless Communications, Prentice Hall, 1999.
Goldsmith, A., Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005.
Proakis, J.G. and Salehi, M., Communication Systems Engineering, Prentice Hall: 1994.
Carlson, A. B., Communication Systems, McGraw Hill: 1986.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaAntenlerin temelleri. Hertz dipolü ve doğrusal dipol antenden ışıma.
2. HaftaTemel anten parametreleri; kazanç, direktivite, ışıma örüntüsü, polarizasyon, etkin alma alanı ve etkin uzunluk. Empedans ve polarizasyon uyumu. Friis iletim formülü.
3. HaftaAlıcı gürültüsü ve iletişim bağı bütçesi. (Ardışık elemanların) eşdeğer gürültü katsayısı ve eşdeğer gürültü sıcaklığı. Anten gürültü sıcaklığı. Alıcı S/G oranı.
4. HaftaGezgin iletişimde kanal modellenmesi. Dalga yayılmasını etkileyen etmenler; serbest uzay kaybı, yansıma, kırınım, troposferde kırılma, oluk etkisi, atmosfer gürültüsü. Serbest uzay ve görüş içi dalga yayılımı. Fresnel bölgeleri. Bıçak kenarı kırınımı
5. HaftaYeryüzünden yansıma ve saçılma. Düz ve küresel yerküre üzerinde dalga yayılması. Yüzey engebesi. Troposferde yayılma. Çok yollu yayılmaya giriş. Açık ortamda dalga yayılmasının modellenmesi; Hata ve COST 231 modelleri.
6. HaftaKapalı ortamda yayılmanın modellenmesi; binalara sinyal girimi. Karasal bağlarda atmosferin etkileri; sinyal zayıflaması, gürültü ve bozulmanın etkileri. Dalgaların atmosferde yutulması. Yağmur zayıflatması. Anten gürültüsü.
7. Hafta1. ara sınav
8. HaftaHücresel radyo sistemleri. GSM mimarisi, çerçeve yapısı ve güç kontrolu. GSM?de ses kodlaması.
9. HaftaFrekansın tekrar kullanımı, petek büyüklüğü, aktarım (handover), eş-kanal girişimi, hücre-sektörlemesi, hücre bölünmesi, anten eğiltmesi (tilt).
10. HaftaUyarlanır antenler; anahtarlamalı huzme ve uyarlanır huzme oluşturma. Eş-kanal girişiminin ve kapsama alanının istatistiksel analizi.
11. HaftaTrafik hesaplamaları: Erlang-B ve Erlang-C formülleri. Hücre kapasitesi.
12. Hafta2. ara sınav
13. Hafta3. nesil sistemlere giriş. Kod bölmeli çoklu erişim (CDMA); gürültümsü (PN) dizinler, değişken yayma. Çok kullanıcı girişimi. CDMA sistemlerin kapasitesi.
14. Hafta3. nesil sistemlere giriş. Kod bölmeli çoklu erişim (CDMA); gürültümsü (PN) dizinler, değişken yayma. Çok kullanıcı girişimi. CDMA sistemlerin kapasitesi.
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar250
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı250
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14342
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi22550
Genel sınava hazırlanma süresi13535
Toplam İş Yükü3166169

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.  X  
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.  X  
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.  X  
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü