EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 412 Veri İletişimi
2020-2021 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 16/04/2021 tarihinde güncellenmiştir.

ELE412 - VERİ İLETİŞİMİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
VERİ İLETİŞİMİ ELE412 8. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE324 İletişim Kuramı I
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDersin amacı aşağıdaki becerileri öğrencilere kazandırmaktı: - Katmanlı bilgisayar ağları kavramını anlamak - Her katmanın sorunlarını ve parametrelerini tanımak - Her katmanda kullanılan metotlar ve algoritmalar konusunda altyapıya sahip olmak  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Bilgisayar ağlarındaki katmanlı yapı kavramını anlamak
  2. Fiziksel katmanda değişik iletim ortamlarını, kipleme ve kipçözme kavramlarını öğrenmek
  3. Link katmanında ortama erişim ve yeniden gönderim mekanizmalarını öğrenmek
  4. Kuyruk kuramının temellerini ve paket gecikmesine uygulamasını öğrenmek, ağ katmanındaki önemli konuları ve algoritmaları öğrenmek
  5. İletim katmanındaki önemli konuları ve algoritmaları öğrenmek
Dersin içeriğiBilgisayar ağlarının katmanlı yapısı
- Fiziksel katman: Kapalı ve açık iletisim ortamları, veri ve modulasyon, çoğullama, karşılıklı erisim, çoklu erisim
- Veri linki katmanı: Dur ve bekle akıs kontrolü, kayan pencere akıs kontrolü, dur ve bekle ARQ, seçici reddet ARQ, geri git N ARQ, akıs ve hata kontrolündeki performans
- Kuyruk kuramı tekrarı: Ayrısık zaman Markov zinciri, Little kuramı, M/M/1 kuyruğu, M/M/m kuyruğu
- Ortam ulasım kontrolü ara katmanı: Statik ve dinamik kaynak aktarımı, ALOHA, taşıyıcıyı dinleyen çoklu erisim protokolleri, sınırlı çekisme protokolleri, kablosuz LAN protokolleri
- Ağ katmanı: sanal devre ve datagram altağları, çıkıs düğümü ağacı, Dijktra algoritması, selbasma, uzaklık vektörü yönlendirmesi, link durumu yönlendirmesi, ağlararası iletisim, parçalanma, altağlar, CIDR
- Tasıma katmanı: Tasıma katmanı servisleri, TCP için soket öğeleri, tasıma protokolleri
 
Kaynaklar? Computer Networks, Andrew S. Tanenbaum, 4th Ed., Pearson Education, 2003.
? Data and Computer Communication, W. Stallings, 8th Ed, Prentice Hall, 2007.
? Data Networks, D. Bertsekas and R. Gallager, 2nd Ed, Prentice Hall, 1992.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGiriş, bilgisayar ağlarının katmanlı yapısı
2. HaftaFiziksel katman: Kapalı ve açık iletisim ortamları, veri ve modülasyon
3. HaftaÇoğullama, karşılıklı erisim, çoklu erişim, telsiz kanallarda yöntemler
4. HaftaVeri linki katmanı: Dur ve bekle akıs kontrolü, kayan pencere akıs kontrolü, dur ve bekle ARQ, seçici reddet ARQ, geri git N ARQ
5. HaftaAkıs ve hata kontrolündeki performans konuları
6. HaftaAra sınav 1
7. HaftaKuyruk kuramı tekrarı: Ayrısık zaman Markov zinciri, Little kuramı
8. HaftaM/M/1 kuyruğu, M/M/m kuyruğu
9. HaftaOrtam ulasım kontrolü ara katmanı: Statik ve dinamik kaynak aktarımı, ALOHA
10. HaftaTaşıyıcıyı dinleyen çoklu erisim protokolleri, sınırlı çekisme protokolleri, kablosuz LAN protokolleri
11. HaftaAra sınav 2
12. HaftaAğ katmanı: sanal devre ve datagram altağları, çıkıs düğümü ağacı, Dijktra algoritması
13. HaftaSelbasma, uzaklık vektörü yönlendirmesi, link durumu yönlendirmesi, ağlararası iletişim, parçalanma, altağlar
14. HaftaTaşıma katmanı
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler210
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14570
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler21020
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü3143157

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.   X 
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.   X 
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.  X  
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. X   
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.  X  
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü