EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 417 Gömülü Sistem Tasarımı
2021-2022 Yaz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 05/07/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE417 - GÖMÜLÜ SİSTEM TASARIMI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
GÖMÜLÜ SİSTEM TASARIMI ELE417 7. Yarıyıl 3 2 4 7
Önkoşul(lar)-var iseELE120 Bilgisayarlar ve Programlama II
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Deney
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıMikrodenetleyiciler mikroişlemcilerin maliyetinden daha düşük bir şekilde daha hızlı ve düşük güçte çalışacak sonuç alınması istenilen yerlerde kullanılmaktadır. Bu tür konularda çalışmak isteyen öğrencilere seçmeli olarak farklı disiplinlerdeki problemleri uygulayacakları bir ortamın temelleri anlatılmakta ve yaptıkları bir proje ile dersten öğrenilen bilgileri uygulamaları istenmektedir.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. Karşılaştığı bir sayısal veya analog problemi bir mikrodenetleyiciye uygun bir şekilde donanımsal ve yazılımsal olarak çözer
  2. D.Ç.2. Proje çalışması ile grup çalışmasına uygun çözümler üretir.
Dersin içeriğiGömülü Sistemlere Giriş
Mikrodenetleyiciler
Gömülü C ile tasarım
Gerçek zamanlı işletim sistemleri ve gömülü işletim sistemi tasarımı
Farklı durum sistemleri
Dış birimlerin arabirimle bağlanması
Seri G/Ç bağlantılar
İleri Mikrodenetleyici uygulamaları
 
KaynaklarJiménez, Manuel, Palomera, Rogelio, Couvertier, Isidoro; Introduction to Embedded Systems Using Microcontrollers and the MSP430, Springer.
Nagy C, Embedded Systems Design Using the TI MSP430 Series, Elsevier.
Davies J, MSP430 Microcontroller Basic, Newnes.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGömülü Sistemlere Giriş
2. HaftaMikrodenetleyiciler ve MSP430
3. HaftaAssembly ile yazılım oluşturma
4. HaftaGömülü C ile tasarım
5. HaftaMSP 430 için zamanlayıcı
6. HaftaMSP 430 kesmeler ve uygulamaları
7. HaftaGerçek zamanlı işletim sistemi tasarımı
8. HaftaÇok durumlu sistemler
9. HaftaDış birimlerin arabirimle bağlanması
10. HaftaHaberleşme seri ve paralel bağlantılar
11. Haftaİleri Mikrodenetleyici uygulamaları
12. HaftaProje sunumları
13. HaftaProje sunumları
14. HaftaProje sunumları
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler130
Sunum00
Projeler130
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 6 5 30
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14342
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje14343
Ödevler7428
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü4383210

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.  X  
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.  X  
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.  X  
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.   X 
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.    X 
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.   X 
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.   X 
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.   X 
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler