EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 419 Tümleşik Devre Tasarımı
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21
Ders sorumlusu:Dr. Dinçer Gökcen
YerGünZaman
OnlinePerşembe09:00 - 11:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 23/10/2021 tarihinde güncellenmiştir.

ELE419 - TÜMLEŞİK DEVRE TASARIMI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
TÜMLEŞİK DEVRE TASARIMI ELE419 7. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE 315 Elektronik II
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Proje Tasarımı/Yönetimi
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıBu ders ile güncel sayısal ve analog tümleşik devre tasarımı ve üretim tekniklerinin öğretilmesi ve öğrencilerin edindikleri kuramsal bilgileri benzetim ortamında kullanabilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu ders, tümleşik devreler ve CMOS VLSI tasarımı, MOS Transistör Kuramı, Statik ve Dinamik Mantık Devreleri için CMOS Hücre Tasarımı, Bilgisayar Destekli CMOS VLSI Tasarımı, CMOS analog devre tasarımı konularını içermektedir.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci, D.Ç.1. CMOS tabanlı analog ve sayısal VLSI tümleşik devrelerin temel kavramlarını öğrenir,
  2. D.Ç.2. CMOS Devre Düzeni kurallarını kullanarak bütünsel ve ardışık devreleri tasarlayabilir,
  3. D.Ç.3. CMOS Tümleşik Devre Tasarımı için modelleme ve benzetim ortamını kullanabilir,
  4. D.Ç.4. Tümleşik devre üretim süreçlerini değerlendirebilir ve devre tasarımlarını üretim için uyarlayabilir,
  5. D.Ç.5. Hızla gelişen mikroelektronik endüstrisini bilimsel ve teknik düzeyde takip edebilir.
Dersin içeriğiVLSI Tümleşik Devreler, MOS Transistör Kuramı, CMOS devrelerin temelleri ve tasarım ölçütleri, CMOS devrelerin bilgisayar destekli modelleme ve benzetimi, statik ve dinamik mantık kapıları, tek ve çok kademeli yükselteçler için CMOS tabanlı analog tasarım, akım aynaları, diferansiyel çiftler, frekans tepkileri, süzgeç devreleri, osilatörler, kipleyiciler ve veri dönüştürücüleri 
KaynaklarBaker R.J., CMOS Circuit Design, Layout and Simulation, 3. Baskı, Wiley-IEEE Press, 2010.
Weste N.H.E. and Harris D.M., Integrated Circuit Design, 4. Baskı, Pearson, 2011.
Hodges D.A., Jackson G.H. and Saleh R.A., Digital Integrated Circuit, 3. Baskı, Mc Graw Hill, 2005.
Razavi B., Design of Analog CMOS Integrated Circuits, 2. Baskı, Mc Graw Hill, 2012.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaTümleşik Devre Teknolojilerinin Kapsamı ve Tarihçesi
2. HaftaMOSFET Transistör Kuramı ve Yapısal Özellikleri
3. HaftaCMOS VLSI Devre Üretim Teknikleri
4. HaftaTümleşik Devre Tasarım Ölçütleri: MOSFET Transistörler, Bağlantılar, Dirençler, Sığa ve İndüktörler
5. HaftaSayısal Devreler için CMOS VLSI Teknikleri: (Evirgeç, NAND, NOR Kapıları)
6. HaftaCMOS VLSI Sayısal Devrelerin Özellikleri ve Başarım Ölçütleri (Güç, Hız, Gürültü, Test ve Güvenilirlik)
7. HaftaCMOS VLSI Dinamik Mantık Devrelerinin Tasarımı (Birleştirici, Çoklayıcı, Mandal Devreleri ve Bellek Hücresi Tasarımı)
8. HaftaAra Sınav
9. HaftaCMOS VLSI İleri Düzey Mantık Devrelerinin Tasarımı (ALU, PLA, ASIC)
10. HaftaAnalog Devreler için CMOS VLSI Teknikleri: Tek Katlı Yükselteçler, Akım Aynaları, Diferansiyel Çiftler
11. HaftaÇok Katlı Yükselteçler, İşlemsel Yükselteçler
12. HaftaFrekans Tepkileri, Gürültü ve Süzgeç Devreleri, Osilatörler ve Kipleyiciler
13. HaftaVeri Dönüştürücüleri (Analog/Sayısal - Sayısal/Analog Dönüştürücüler)
14. HaftaProje Sunumları
15. HaftaGenel sınav
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler310
Sunum00
Projeler120
Seminer00
Ara Sınavlar130
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı560
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)13339
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje12020
Ödevler3515
Ara sınavlara hazırlanma süresi12525
Genel sınava hazırlanma süresi13030
Toplam İş Yükü3286168

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.   X 
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.    X
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.  X  
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.   X 
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.   X 
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. X   
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.    X
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.    X

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü