EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 427 İletişim Kuramı Laboratuvarı II
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21-25
Ders sorumlusu:Dr. Emre Aktaş
Asistan(lar):Emre Efendi
YerGünZaman
-

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 18/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE427 - İLETİŞİM KURAMI LABORATUVARI II

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
İLETİŞİM KURAMI LABORATUVARI II ELE427 7. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriSoru-Yanıt
Gözlem
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Deney
Diğer: ELE425 İLETİŞİM KURAMI II dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDersi başarıyla bitirmiş öğrencilerin analogdan sayısala ve sayısaldan analoğa dönüşüm (ADC/DAC) ile sayısal iletişim yöntemlerinin donanım ve benzetim ortamında uygulaması beklenir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi bitirmiş bir öğrenci, Ö.Ç.1. ADC/DAC dönüşümleri ile sayısal iletişim tekniklerinin temellerini kavrar.
  2. Ö.Ç.2. farklı kipleme yöntemleri arasındaki görece (dez)avantajları karşılaştırır.
  3. Ö.Ç.3. sayısal iletişim sistemlerini donanım ve yazılım olarak modeller.
  4. Ö.Ç.4. AWGN ve ISI kanalları anlar ve muhtemel problemleri aşmak için uygun teknikler kullanır.
  5. Ö.Ç.5. iletişim sistemlerinin test, ölçüm, kalibrasyon, yapılandırmasında kullanılan ölçüm aletlerini kullanmayı öğrenir.
Dersin içeriğiÖrnekleme ve yeniden inşa etme, Darbe genlik kipleme, Zaman bölmeli çoğullama, Darbe zaman kipleme, Darbe kod kipleme, Farksal darbe kod kipleme, Delta kipleme, Taban bant veri iletim metotları, Göz diyagramları, Sayısal modülasyon yöntemleri: ASK, PSK, FSK. 
Kaynaklar? Laboratuvar el kitabı
? Şafak, M., Digital Communications, Ders notları, 2012
? Haykin, S., Communication Systems (4?üncü baskı), Wiley, 2001
? Sklar, B., Digital Communications (2?nci baskı), Prentice Hall, 2001
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaÖrnekleme ve yeniden inşa etme
2. HaftaDarbe genlik kipleme
3. HaftaÖdev 1
4. HaftaZaman bölmeli çoğullama
5. HaftaDarbe zaman kipleme: darbe genişlik kipleme, darbe pozisyon kipleme
6. HaftaÖdev 2
7. HaftaDarbe kod kipleme
8. HaftaFarksal darbe kod kipleme, delta kipleme
9. HaftaÖdev 3
10. HaftaTaban bant veri iletim metotları
11. HaftaGöz diyagramları
12. HaftaÖdev 4
13. HaftaGenlik kaydırmalı anahtarlama, frekans kaydırmalı anahtarlama
14. HaftaFaz kaydırmalı anahtarlama
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar530
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler430
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı960
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 5 2 10
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)5315
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler4520
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi11515
Toplam İş Yükü152560

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.   X 
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.   X 
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.  X   
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.    X
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.   X 
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.  X  
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.  X  
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü