EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 434 Bilgisayarla Denetim Laboratuvarı
2021-2022 Yaz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 05/07/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE434 - BİLGİSAYARLA DENETİM LABORATUVARI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
BİLGİSAYARLA DENETİM LABORATUVARI ELE434 8. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Deney
Sorun/Problem Çözme
Diğer: ELE430 BİLGİSAYARLA DENETİM dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıELE 430 Bilgisayarla Denetim dersinde anlatılan kuramsal konuların deneysel düzenekler üzerinde yapılan uygulamalar ve bilgisayar ortamında yapılan benzetim çalışmalarıyla daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve öğrencilerin bu yöndeki becerilerini geliştirmek. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci
  2. 1. Sürekli zaman ve kesikli zaman sistemler arasındaki ilişkiyi ve dönüşümleri anlar,
  3. 2. Sürekli zaman denetleçleri DSP kartları veya bilgisayarlar gibi sayısal ortamlarda geçekleştirebilir.
  4. 3. Sayısal denetim sistemleri tasarlayabilir ve yaşama geçirebilir.
  5. 4. Sayısal denetim sistemlerini ilgilendiren fiziksel kısıtlar ve pratik konuların farkında olur,
  6. 5. Daha ileri düzey sayısal denetim problemlerini anlayıp kavrayabilmek için uygun altyapıya sahip olur.
Dersin içeriğiA/D-D/A dönüştürücüler, örnekleme işlemi ve birinci mertebe tutma. Servo bir sistemin sayısal denetimi ve örnekleme hızının etkilerinin gözlenmesi. Kesikli zaman sistemlerin tepkileri ve kutup-sıfır yerlerinin tepkiye etkileri. Sürekli zaman sistemlerin farklı kesikli zaman yaklaşıklaştırımlarının karşılaştırılması. Kök-yer eğrisi ve Bode yöntemleriyle tasarım. PID denetleçlerin bilgisayarla gerçekleştirilmesi ve pratikte dikkate alınması gereken noktalar. Durum geribeslemesi ve gözetleçlerin deneysel olarak çalısılması. 
Kaynaklar[1] Ogata K., Discrete-Time Control Systems, 2nd Ed., Prentice Hall, 1995.
[2] Franklin G.F., Powell J.D. and Workman M.L., Digital Control of Dynamic Systems, 2nd Ed., Addison Wesley, 1990.
[3] Aström K.J. and Wittenmark B., Computer Controlled Systems: Theory and Design, 3rd Ed., Prentice Hall, 1997.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaSayısal denetim sistemlerine ve deneylerde kullanılan düzeneklere genel bir bakış.
2. HaftaDeney 1: A/D-D/A dönüştürücüler, örnekleme ve sıfır mertebeli tutma.
3. HaftaDeney 2: Servo bir sistemin sayısal denetimi ve örnekleme hızının başarım üzerindeki etkisinin gözlenmesi - kısım I.
4. HaftaDeney 2: Servo bir sistemin sayısal denetimi ve örnekleme hızının başarım üzerindeki etkisinin gözlenmesi - kısım II.
5. HaftaBenzetim çalışması 1: Kesikli zaman sistemlerin tepkilerinin bilgisayar benzetimleriyle incelenmesi.
6. HaftaBenzetim çalışması 2: Sürekli zaman sistemlerin kesikli zaman eşdeğerlerinin elde edilmesi ve bilgisayar benzetimleriyle incelenmesi.
7. HaftaDeney 3: Sıvı seviyesi sisteminin sayısal PID ile denetimi - kısım I.
8. HaftaDeney 3: Sıvı seviyesi sisteminin sayısal PID ile denetimi - kısım II.
9. HaftaAra sınav
10. HaftaBenzetim çalışması 3: Kök yer eğrisi kullanılarak kesikli zaman denetleç tasarımı.
11. HaftaBenzetim çalışması 4: Frekans tepkisi kullanılarak kesikli zaman denetleç tasarımı.
12. HaftaBenzetim çalışması 5: Gözleyici + durum geri beslemesi.
13. HaftaDeney 4: Ters sarkaç sisteminin durum geri beslemesiyle sayısal denetimi - kısım I.
14. HaftaDeney 4: Ters sarkaç sisteminin durum geri beslemesiyle sayısal denetimi - kısım II.
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar1240
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar120
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 3 3
Laboratuvar 12 3 36
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)12112
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi122
Genel sınava hazırlanma süresi144
Toplam İş Yükü271357

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.    X
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.    X 
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.    X
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.    X

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler