EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 440 Antenler ve Yayılma Laboratuvarı
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21-25
Ders sorumlusu:Dr. Feza Arıkan
YerGünZaman
-

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 29/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE440 - ANTENLER ve YAYILMA LABORATUVARI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ANTENLER ve YAYILMA LABORATUVARI ELE440 8. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriDeney
Proje Tasarımı/Yönetimi
Diğer: ELE444 ANTENLER VE YAYILMA dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıBu ders, öğrencilerin, ELE 444, Antenler ve Yayılma dersinin oluşturduğu kuramsal temel üzerinde; Anten parametrelerinin temelleri, Anten parametrelerinin ölçümü, Mikrodalga linklerinin anlaşılması, Mikroşerit anten tasarımı kapsamında gerçek hayat problemlerini tanımaları, takım çalışması ve proje planlamasının aşamalarını anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Anten parametrelerinin önemini anlamıştır.
  2. Anten parametrelerini ölçebilir.
  3. Bir mikrodalga linkini inceleyebilir.
  4. Verilen kısıtlar altında bir mikroşerit anteni tasarlayabilir, benzetimini yapabilir, üretebilir ve ölçebilir.
  5. Takım çalışması yapmıştır.
Dersin içeriğiAnten parametrelerinin tekrarı,
Işıma örüntüsü ve anten kazancının ölçümü,
Yayılım hattında bir mikrodalga linkinin incelenmesi,
Bir benzetim yazılımı yardımıyla mikroşerit anten tasarlanması,
Mikroşerit antenin üretilmesi,
Mikroşerit antenin giriş empedansının ölçülmesi,
Mikroşerit anten tasarım sürecinin ve ölçüm sonuçlarının sunumu.
 
Kaynaklar1) Collin, R.E., Antennas and Radiowave Propagation, McGraw Hill, 1988.
2) Balanis, C.A., Antenna Theory, John Wiley and Sons, New York, 1997.
3) Laboratuar El Kitabı.
4) Anten Tasarımı Projesi için Kullanılan Yazılımların El Kitapları. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaAnten laboratuvarı, deney cihazları ve ölçüm sistemlerinin tanıtılması
2. HaftaAnten tasarım/ benzetim yazılım paketlerine giriş, tasarım projesi takımlarının oluşturulması
3. HaftaDeney 1: Anten parametrelerinin ölçümü: Işıma örüntüsünün çizimi
4. HaftaProje, 1. Bölüm: Mikroşerit anten teorik tasarımı
5. HaftaDeney 2: Anten kazancı ölçümü (Boynuz anten)
6. HaftaProje, 1. Bölüm: Mikroşerit anten teorik tasarımı
7. HaftaDeney 3: Doppler frekans kaymasının incelenmesi
8. HaftaProje, 2. Bölüm: Mikroşerit anten benzetimleri
9. HaftaDeney 4: Bir mikrodalga linkinde alınan gücün ve anten kazancının ölçümü
10. HaftaProje, 2. Bölüm: Mikroşerit anten benzetimleri
11. HaftaProje , 3. Bölüm: Mikroşerit antenlerin üretimi
12. HaftaProje, 3. Bölüm: Mikroşerit antenlerin üretimi
13. HaftaProje, 4. Bölüm: Üretilen mikroşerit antenlerin S-parametrelerinin ölçümü
14. HaftaProjelerin sunumu
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)410
Laboratuar410
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum110
Projeler130
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı1160
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 4 2 8
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)4312
Sunum / Seminer Hazırlama155
Proje13030
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi155
Toplam İş Yükü114560

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.    X
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.     X
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.    X
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.    X
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.    X
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.    X
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.  X  
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.   X 
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.    X

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü