EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 447 Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı I
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 29/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE447 - MİKRODALGA TEKNİKLERİ LABORATUVARI I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
MİKRODALGA TEKNİKLERİ LABORATUVARI I ELE447 7. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var iseYOK
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Deney
Proje Tasarımı/Yönetimi
Diğer: ELE445 MİKRODALGA TEKNİKLERİ I dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları  
Dersin amacıBu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin aşağıdakileri yapabilmesi hedeflenmektedir: İletim hatlarının temel özelliklerinin öğrenmek. Duran dalga biçimleri ve duran dalga oranı kavramlarının ögrenmek. Zayıflama ve faz sabitinin ölçümünü yapabilmek. Dalga kılavuzlarında kesim frekansını belirleyebilmek. Empedans ölçmek ve empedans uyumlandırma yapabilmek.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. İletim hatları ve dalga kılavuzlarında giden, yansıyan ve harcanan güç ölçebilmek.
  2. İletim hatları ve dalga kılavuzlarını benzetim programı ile modelleme
  3. Empedans uyumlandırma tekniklerini uygulamak
  4. Saçılma ve empedans matrislerini ölçmek
  5. En büyük güç iletimini anlamak
Dersin içeriğiTemel mikrodalga ölçümleri: İletim hatları, gerilim duran dalga oranı, frekans, dalgaboyu ,güç iletimi, sezici I-V karakteristiği, empedans ve uyumlandırma.


 
Kaynaklar1) Ders ve laboratuar notları.
2) Microwave Engineering, D. M. Pozar Addison Wesley.
3) Foundations For Microwave Engineering , R. E. Collin, McGraw-Hill.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaMikrodalga laboratuvar kullanımı temel bilgileri
2. HaftaMikrodalga benzetim programları
3. HaftaBenzetim programı kullanımı
4. HaftaDeney 1: İletim hatlarında duran dalga, yansıma ve empedans uyumsuzluğu
5. HaftaDeney 2: Dalga kılavuzlarında kesim frekansı ve modların belirlenmesi, voltaj duran dalga oranı ölçümü
6. HaftaProje, 1.Bölüm: İletim hattı ve dalgakılavuzu teorik tasarımı
7. HaftaDeney 3: Güç ölçümü ve diyot sezici I-V karekteristiğinin elde edilmesi
8. HaftaProje, 1.Bölüm: İletim hattı ve dalgakılavuzu teorik tasarımı
9. HaftaDeney 4: İletim hatlarında karakteristik empedans ve giriş empedansı ölçümü
10. HaftaProje, 2.Bölüm: İletim hattı ve dalgakılavuzu benzetimi
11. HaftaDeney 5: İletim hatlarında empedans uyumlandırma
12. HaftaDeney 6: Zayıflama sabiti, faz sabiti ölçümü ve Devre Çözümleyicisi kullanımı
13. HaftaProje, 2.Bölüm: İletim hattı ve dalgakılavuzu benzetimi
14. Hafta Projelerin sunumu
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)65
Laboratuar615
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum110
Projeler130
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı1560
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 6 1 6
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)6318
Sunum / Seminer Hazırlama155
Proje12020
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi11010
Toplam İş Yükü153959

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.  X  
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.   X 
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.  X  
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.  X  
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.   X 
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.  X  
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü