EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 456 Güç Elektroniği Laboratuvarı
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 18/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE456 - GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI ELE456 8. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriRapor Hazırlama ve/veya Sunma
Deney
Diğer: ELE454 GÜÇ ELEKTRONİĞİ dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıBu derste Elektrik Makineleri laboratuvarında güç yarı iletkenleri ve bunlara dayalı güç çevirgeçleri (AA/DA, DA/DA and DA/AA çevirgeçler) üzerinde deneyler yaparak öğrencilerin bu alanda pratik bilgiler edinmesi amaçlanmaktadır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. Başlıca güç yarı iletkenlerinin terminal karakteristiklerini bilir,
  2. D.Ç.2. Değişik tipe, tek fazlı ve üç fazlı doğrultucu devreleri, indirici tipte kıyıcı ve evirgeç devreleri hakkında pratik bilgi edinir,
  3. D.Ç.3. Çevirgeç devrelerinin başarımını deneysel testlerle belirleyebilir,
  4. D.Ç.4. Çevirgeç uygulamaları hakkında pratik deneyim kazanır,
  5. D.Ç.5. Güç çevirgeçlerinin şebeke ile etkileşiminin farkında olur.
Dersin içeriğiGüç yarı iletkenlerinin statik karakteristikleri
Tek fazlı doğrultucular: yarım dalga ve orta nokta uçlu devreler
Tek fazlı köprü doğrultucular
Üç fazlı yarım dalga doğrultucular
Üç fazlı köprü doğrultucular
AA gerilim denetleyicileri
İndirici tipte kıyıcı
Darbe genişlik modülasyonlu/modülasyonsuz evirgeç devreleri. 
KaynaklarELE 456 Electrical Machines Laboratory Manual. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. HaftaGüç yarı iletkenlerinin statik karakteristikleri + Quiz 1
5. HaftaTek fazlı doğrultucular: yarım dalga ve orta nokta uçlu devreler+ Quiz 2
6. HaftaTek fazlı köprü doğrultucular+ Quiz 3
7. HaftaÜç fazlı yarım dalga doğrultucular+ Quiz 4
8. HaftaÜç fazlı köprü doğrultucular+ Quiz 5
9. HaftaÖn Hazırlık ? ELE 454 ders notları
10. Hafta AA gerilim denetleyicileri + Quiz 6
11. Haftaİndirici tipte kıyıcı
12. Hafta
13. HaftaDarbe genişlik modülasyonsuz evirgeç kontrolu
14. HaftaDarbe genişlik modülasyonlu evirgeç kontrolu
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar832
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar624
Genel sınav144
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı056
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı044
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 8 3 24
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)818
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi6212
Genel sınava hazırlanma süresi11515
Toplam İş Yükü232159

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.   X 
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.X    
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.X    
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.    X 
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.  X  
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.  X  
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.    X
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.   X 
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü