EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 481 Elektrik Enerji Sistemleri
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 24/10/2021 tarihinde güncellenmiştir.

ELE481 - ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ ELE481 7. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE244 Elektromanyetik I
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıBu ders, lisans öğrencilerini elektrik güç sistemlerinin temel konuları hakkında bilgilendirmek ve onlara elektrik iletim ve dağıtım sistemlerini çözümleme becerisi kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci: D.Ç.1. Elektrik enerjisinin iletimi konusunda temel prensipleri bilir,
  2. D.Ç.2. Elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinde çözümlemeler yapabilir,
  3. D.Ç.3. İletim hattı modelleme ve devre hesaplamalarını bilir,
  4. D.Ç.4. Empedans ve admitans modelleme tekniklerini uygulayabilir,
  5. D.Ç.5. Güç sistemlerindeki hata koşullarını saptayabilir ve güç sistemlerinin kararlılığı hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin içeriğiElektrik enerjisi ile ilgili konuların temel olarak gözden geçirilmesi,
Elektrik enerjisinin iletimi,
İletim ve dağıtım sistemlerinin tek hat devre modelleri, iletim hattı parametreleri, İletim hatlarının modellenmesi,
İletim hatlarında gezici dalgalar,
Admitans modeli, empedans modeli ve devre hesaplamaları,
Güç akışı çözümleri,
Geçici rejim durumlarında senkron makinelerin başarımı,
Güç sistemlerinde simetrik ve asimetrik arızalar,
Güç sistemlerinde kararlılık. 
KaynaklarJ.D. Glover, M.S. Sarma, and T.J. Overbye, Power Systems Analysis and Design, CL Eng., 5th Ed.
J. Grainger, Jr., W. Stevenson, Power System Analysis, Mc Graw Hill. 3rd. Ed.  

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGiriş ? Genel tanımlar, elektrik enerjisi ile ilgili konular
2. HaftaElektrik enerjisinin iletimi
3. Haftaİletim sistemlerinin tek hat devre modelleri
4. HaftaDağıtım sistemlerinin tek hat devre modelleri
5. Haftaİletim hattı parametreleri
6. Haftaİletim hatlarının modellenmesi
7. Haftaİletim hatlarında gezici dalgalar,
8. HaftaAdmitans modeli, Empedans modeli
9. HaftaDevre hesaplamaları
10. HaftaGüç akışı çözümleri
11. HaftaAra sınav
12. HaftaGeçici rejim durumlarında senkron makinelerin başarımı
13. HaftaGüç sistemlerinde simetrik ve asimetrik arızalar
14. HaftaGüç sistemlerinde kararlılık
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler510
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14456
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler5525
Ara sınavlara hazırlanma süresi12525
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü3562173

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.   X 
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.   X 
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.  X  
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.   X 
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.    X
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü