EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 692 Biyoelektrik
2020-2021 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 27/09/2020 tarihinde güncellenmiştir.

ELE692 - BİYOELEKTRİK

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
BİYOELEKTRİK ELE692 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 8
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacı? Sinir hücreleri ve dokuların genel yapıları ? Hücre ve dokuların elektriksel parametreleri, iletim hattı kuramı ? Sinir hücrelerinde elektriksel iletim ve aksiyon potansiyeli ? Kalp ve beyin doku hücrelerinden biyoelektriksel olaylar ? Elektrokardiyogram (ECG) ? Elektroansefalogram (EEG) ? İleri ve ters problem konularının öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Anatomik ve fizyolojik açıdan sinir hücrelerini tanıtır ve açıklar
  2. Aksiyon potansiyeli ve Nernst denklemleri ile ilgili benzetimler yapar
  3. ECG ve EEG veri toplamaları ile temel sinyal işleme işlemlerini analiz eder
  4. Basit geometri ve birkaç parametreli yapılarda ileri problem çözümü yapar
  5. Basit geometri ve birkaç parametreli yapılarda ters problem çözümü vey düzenlileştirme (regularization) yapar
Dersin içeriğiHücreler, dokular ve anatomik özellikleri
Hücre ve dokuların elektriksel gerilim ve akımlara verdiği cevaplar
Üç boyutlu hacim iletken modellerde biyoelektrik alanların çözümü
Kalbin ve beynin elektriksel aktiviteleri ile temel sinyal işleme yöntemleri
Biyoelektriksel kaynakların bulunduğu vücut bölümlerinde ileri problem çözümü
Biyoelektriksel kaynakların bulunduğu vücut bölümlerinde ters problem çözümü
 
KaynaklarR. Plonsey, D.G. Fleming, "Bioelectric Phenmena", McGraw-Hill Book Co. Ing., 1969.
J.G. Webster, "Electrical Impedance Tomography", Adam Hilger, 1990.
J. Malmivuo, R. Plonsey, "Bioelectromagnetism", Owford University Press, 1995.
J. D. Bronziona, "Biomedical Engineering Handbook", IEEE Press, 1995.  

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaBiyoelektrik kaynaklar, homogen olmayan ortamlarda potansiyel
2. HaftaTek bir hücrenin doku içinde oluşturduğu alan
3. HaftaEylem (aksiyon) potansiyelinin oluşması ve lifler boyunca ilerlemesi
4. HaftaSilindirik yapılar ve bunlarda oluşan potansiyel
5. HaftaTransmisyon hattı kuramı
6. HaftaVücut yüzeyi potansiyeli ve kalp kaynakları ile bağıntısı
7. HaftaElektrokardiyogram (ECG)
8. HaftaElektroansefalogram (EEG)
9. HaftaAra sınav
10. HaftaKarşılıklılık
11. Haftaİleri doğru problemler ve ters problemler
12. HaftaSayısal metotlar, görüntü yöntemi
13. HaftaUygulamalar: Empedans pletizmografisi, Empedans tomografisi
14. HaftaTelafi haftası (telafi sınavı veya dönem içi tatil nedeniyle yapılamayan dersin telafisi)
15. HaftaGenel sınav
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav160
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı040
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı060
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)1412168
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi13030
Genel sınava hazırlanma süresi14040
Toplam İş Yükü3085280

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.   X 
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.    X
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır    X
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.  X  
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.  X  
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.  X  
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.   X 
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır. X   
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü