EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 713 Anahtarlamalı Güç Kaynakları
2019-2020 Yaz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 10/08/2020 tarihinde güncellenmiştir.

ELE713 - ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARI ELE713 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 10
Önkoşul(lar)-var iseÖğrencinin ELE 454 dersini almış olması beklenir.
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Uygulama-Alıştırma
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıModern anahtarlamalı güç kaynaklarının çalışma prensipleri ve tasarımı konusunda Yüksek Lisans öğrencilerini bilgilendirmekte ve onlara çeşitli endüstriyel uygulamalarda sistem seçimi yeteneği kazandırmaktadır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. Anahtarlamalı güç kaynaklarını (AGK) tanır ve sınıflandırır,
  2. D.Ç.2. Karşılaştığı bir sistem için en uygun AGK seçimi ve tasarımını yapabilir,
  3. D.Ç.3. Değişik topolojilerin birbirine göre avantaj ve dezavantajlarını bilir,
  4. D.Ç.4. Derste öğrendiği teknikleri ve algoritmaları gerçek hayattaki endüstriyel uygulamalarda kullanabilir,
  5. D.Ç.5. AGK alanında güncel gelişmeleri takip edip anlayabilecek bilgi ve vizyona sahip olur.
Dersin içeriğiGiriş - Doğrusal güç kaynakları ile anahtarlamalı güç kaynaklarının karşılaştırılması, şebekeden izole bir anahtarlamalı güç kaynağının işlevsel devre blokları,
Temel, anahtarlamalı tipte DA/DA çevirgeçler,
Anahtarlamalı güç kaynağı (AGK) devre topolojileri.
Anahtarlamalı güç kaynağı manyetik
devre tasarımı (bobin ve transformatör),
AGK denetim metodları,
Yumuşak anahtarlama metodları,
Çok çıkışlı güç kaynakları,
Elektromanyetik uyumluluk hususları,
Anahtarlamalı güç kaynağı uygulamaları. 
KaynaklarPressman, Switching Power Supply Design, 2nd Ed., Mc Graw Hill.
Mohan, Undeland and Robbins, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, 3rd Ed., John Wiley and Sons (Ch.7, Ch.10 and Ch.30).
Vithayathil, Power Electronics : Principles and Applications, Mc Graw-Hill. Brown, Practical Switching Power Supply Design, Academic Press Inc.
Billings, Switch Mode Power Supply Handbook, Mc Graw Hill.
Unitrode (TI) Power Supply Design Seminar Notes.
ON Semiconductors Switchmode Power Supply Reference Manual, 1999.
Phillips Semiconductors, `Power Semiconductor Applications, Application Notes
Fundamentals of Power Electronics, Lecture Notes, Erickson. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGiriş - Doğrusal güç kaynakları ile anahtarlamalı güç kaynaklarının karşılaştırılmaşı. Şebekeden izole bir anahtarlamalı güç kaynağının işlevsel devre blokları.
2. HaftaTemel, anahtarlamalı tipte DA/DA çevirgeçler - Çalışma Prensipleri
3. HaftaAnahtarlamalı güç kaynağı devre topolojileri (AGK) - Çalışma Prensipleri
4. HaftaAGK - Tasarım Kriterleri
5. HaftaAGK - Örnek Problemler
6. HaftaAGK Manyetik Devre Tasarımı - Manyetik Çekirdeklerin Özellikleri
7. HaftaAGK Yüksek Frekans Bobin ve Transformatör Tasarımı
8. HaftaAGK Kontrol Metodları (Gerilim ve Akım Modu Denetim)
9. HaftaAGK Kapalı Döngü Kontrolu
10. HaftaAra sınav
11. HaftaElektromanyetik Uyumluluk Hususları
12. HaftaÇok Çıkışlı AGK Uygulamaları, Yumuşak Anahtarlama Metodları
13. HaftaÖrnek Sistemler - 1 (Mikroevirgeçler)
14. HaftaÖrnek Sistemler - 2 (Sayısal Denetimli AGK Tasarımı)
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler420
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar130
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama13030
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14798
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler4520
Ara sınavlara hazırlanma süresi12525
Genel sınava hazırlanma süresi13535
Toplam İş Yükü35105250

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.   X 
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.   X 
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.    X 
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.  X  
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.   X 
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.  X  
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.  X  
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü