EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 715 Elektrik Motoru Sürücü Sistemleri
2020-2021 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 27/09/2020 tarihinde güncellenmiştir.

ELE715 - ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜ SİSTEMLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜ SİSTEMLERİ ELE715 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 10
Önkoşul(lar)-var iseÖğrencinin ELE 454 ve ELE 361 derslerini almış olması beklenir.
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Uygulama-Alıştırma
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıBu dersin amacı modern statik AA ve DA motor sürücü sistemlerinin çalışma prensipleri ve tasarımı konusunda Y. Lisans öğrencilerini bilgilendirmek ve onlara çeşitli endüstriyel uygulamalar için sistem seçimi yeteneği kazandırmaktır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci: D.Ç.1. Anahtarlamalı güç kaynaklarını (AGK) tanır ve sınıflandırır,
  2. D.Ç.2. Karşılaştığı bir sistem için en uygun AGK seçimi ve tasarımını yapabilir,
  3. D.Ç.3. Değişik topolojilerin birbirine göre avantaj ve dezavantajlarını bilir,
  4. D.Ç.4. Derste öğrendiği teknikleri ve algoritmaları gerçek hayattaki endüstriyel uygulamalarda kullanabilir,
  5. D.Ç.5. AGK alanında güncel gelişmeleri takip edip anlayabilecek bilgi ve vizyona sahip olur.
Dersin içeriğiGiriş - Statik DA ve AA sürücüler için temel tanımlar, sınıflandırmalar, 4-çeyrekte çalışma,
Mekanik sistem,
Mekanik yük karakteristikleri,
Dört Çeyrekte sürücü karakteristikleri, hız kontrolü probleminin tanımı,
Statik DA motor hız kontrolü,
Statik AA motor hız kontrolü,
Elektriksel frenleme, Elektrik motorlarına yolverme,
Sürücü seçimi,
Aralı yükler.
 
KaynaklarDewman, Slemon and Straughen, Power Semiconductor Drives, John Wiley and Sons
Kusko, Solid State DC Motor Drives, The MIT Press
Murphy, Thyristor Control of AC Motors, Pergamon Press Electric Motor Drives: Modeling, Analysis, and Control, Krishnan, Prentice Hall
Bose, Power Electronics and AC Drives, Prentice Hall
Subrahmanyam, Thyristor Control of Electric Drives, Mc Graw-Hill
Rashid, Power Electronics: Circuits, Devices and Applications, Prentice Hall
Mohan, Power Electronics. Converters, Applications and Design, Undeland and
Robbins, 2nd Ed., John Wiley and Sons
Bose, Power Electronics and Variable Frequency Drives, IEEE Press
Lander, Power Electronics, 3rd. Ed., Mc Graw Hill. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. Hafta Giriş - Statik DA ve AA sürücüler için temel tanımlar, sınıflandırmalar ve 4-çeyrekte çalışma
2. Hafta Mekanik sistemler
3. Hafta Mekanik yük karakteristikleri
4. Hafta Dört Çeyrekte sürücü karakteristikleri
5. HaftaHız kontrolü probleminin tanımı
6. Hafta Statik DA motor hız kontrolü - tek fazlı sürücüler
7. Hafta Statik DA motor hız kontrolü - üç fazlı sürücüler
8. Hafta Ara Sınav
9. HaftaStatik AA motor hız kontrolü - Gerilim kontrollü sistemler
10. Hafta Statik AA motor hız kontrolü - Frekans kontrollü sistemler
11. Hafta Elektriksel frenleme, Elektrik motorlarına yolverme
12. HaftaSürücü seçimi, Aralı yükler
13. HaftaLaboratuvarda deneysel uygulamalar - DA sürücüler
14. HaftaLaboratuvarda deneysel uygulamalar - AA sürücüler
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler420
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar130
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama13030
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14798
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler4520
Ara sınavlara hazırlanma süresi12525
Genel sınava hazırlanma süresi13535
Toplam İş Yükü35105250

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.   X 
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.   X 
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.    X 
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.  X  
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.   X 
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.  X  
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.  X  
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü