EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 720 Elektromanyetik Dalgaların Yayılımı
2019-2020 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz.

ELE720 - ELEKTROMANYETİK DALGA YAYILIMI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTROMANYETİK DALGA YAYILIMI ELE720 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 10
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri  
Dersin amacıBu derste, atmosferdeki ve dünya üzerindeki elektromanyetik dalga yayılımının temel prensip ve kavramları ile bu alanda kullanılan modelleme, analiz ve tasarım yöntemleri hakkında öğrencilerin gerekli bilgi ve becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. D.Ç.1. Electromanyetik dalga yayılımı kapsamında temel prensip ve uygulamaları tanımlamak
  2. D.Ç.2. Haberleşmede farklı yayılma ortamı ve frekansa bağlı olarak elekromanyetik alan hesabını yapabilmek.
  3. Ç. 3. RF yayılım üzerine olan araştırma makalelerini ve planlamayı anlamak
  4. D.Ç.4. İlgili ulusal ve uluslar arası standartların uygulanmasını ve kullanımını anlamak. Ç. 3. RF yayılım üzerine olan araştırma makalelerini ve planlamayı anlamak
Dersin içeriğiElektromanyetik dalga teorisine giriş, RF dalga yayılımı ve uygulamaları, Serbest uzayda radyo dalga yayılımı, yayılımda toprak yüzeyi etkisi, doğrudan yayılımdaki problemler, yayılıma Troposfer ve Iyonosferin etkisi, kırınım olayı, frekans tahsisi, gürültü ve enterferans problemleri. 
KaynaklarDers notları
-R.E.Collin, Antennas and Radiowave Propadation, McGraw Hill, 1985
-J. Lavergnat, M.Sylvain, Radio Wave Propagation Principles and Techniques, Wiley, 2000.
-A.Saakian, Radio Wave Propagation Fundamentals, Artech House, 2011.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaElektromanyetik dalga yayılımı prensiplerine ve mekanizmalarına (yansıma, kırınım, kırılma) genel bakış
2. HaftaElektromanyetik ve anten analizi temel kavram ve prensipleri
3. HaftaGörüş hattı yayılım modeli, atmosferik kayıplar
4. HaftaDünya yüzeyi üzerinde yayılım (enterferans bölgesi)
5. HaftaDünya yüzeyi üzerinde yayılım (kırınım bölgesi)
6. HaftaTrofosferde dalga yayılımı
7. HaftaAra Sınav I
8. Haftaİyonosferde dalga yayılımı
9. HaftaElektromanyetik dalga yayılımı modellemesinde kullanılan nümerik yöntemler
10. HaftaUydu haberleşmesi
11. Haftaİstatistiksel modelleme, gürültü
12. HaftaAra Sınav II
13. HaftaTüm yayılım modellerinin frekans bandına göre sınıflandırılarak tekrar gözden geçirilmesi
14. HaftaProje sunumları
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum330
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar230
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı560
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14570
Sunum / Seminer Hazırlama32266
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi22550
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü3480253

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.  X  
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.   X 
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.  X   
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.  X  
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.   X 
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.  X  
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar. X   
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü