EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 768 Elektrik Güç Kalitesi
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 08/12/2021 tarihinde güncellenmiştir.

ELE768 - ELEKTRİK GÜÇ KALİTESİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTRİK GÜÇ KALİTESİ ELE768 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 10
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Örnek Olay İncelemesi
Sorun/Problem Çözme
Proje Tasarımı/Yönetimi
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıElektriksel Güç Kalitesinin tanımlanması, çözümlenmesi ve çözümlerin tasarımı öğrencilere aktarılmaktadır. Bu sayede elektriksel güç kalitesi projelerinde yer alabilecek kalifiye işgücü potansiyelinin genişlemesi ve ülkemizde güç kalitesi problemleri konusunda farkındalığın arttırılması sağlanacaktır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Güç Kalitesi problemlerini tanır ve sınıflandırır,
  2. Karşılaştığı bir elektriksel sorunu Güç Kalitesi problemi olarak modeller,
  3. Kurduğu problemi hangi yöntemlerle çözebileceğini, değişik yöntemlerin birbirine göre avantaj ve dezavantajlarını bilir,
  4. Derste öğrendiği teknikleri ve yöntemleri tez, proje gibi gerçek hayat uygulamalarında kullanır,
  5. Gelişmiş güncel güç kalitesi yayınlarını, makaleleri ve yasal düzenlemeleri takip edip anlayabilecek bilgiye sahip olur.
Dersin içeriğiGüç Kalitesi (GK) Tanımları ve Hedefleri
Güç Sisteminin Modellenmesi ve GK Çözümlemeleri Amacıyla Benzetim
Gerilim Kalitesi
Harmonikler ve Harmonikleri Yoketme
Reaktif Güç Kompanzasyonu
EMI, Topraklama ve Bağlantılar
 
KaynaklarRoger Dugan Electrical Power Systems Quality, Mc Graw Hill Professional, 2002, 2nd Edition
Barry W. Kennedy, Power Quality Primer, McGraw-Hill Professional, 2000
Schlabbach et. Al., Voltage Quality in Electrical Power Systems,2001
J. Arrilaga, Neville R. Watson, Power System Harmonics, 2nd Edition, 2003
T.J.E. Miller, Reactive Power in Electric Systems, 1982
C. Sankaran, Power Quality, CRC Press, 2002
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGüç Kalitesi (GK) Tanımları ve Hedefleri
2. HaftaGüç Kalitesi (GK) Tanımları ve Hedefleri
3. HaftaGüç Sisteminin Modellenmesi ve GK Çözümlemeleri Amacıyla Benzetim
4. HaftaGerilim Kalitesi
5. HaftaGerilim Kalitesi
6. HaftaGerilim Kalitesi
7. HaftaHarmonikler ve Harmonikleri Yoketme
8. HaftaHarmonikler ve Harmonikleri Yoketme
9. HaftaHarmonikler ve Harmonikleri Yoketme
10. HaftaAra Sınav
11. HaftaReaktif Güç Kompanzasyonu
12. HaftaReaktif Güç Kompanzasyonu
13. HaftaAra Sınav/Proje Sunumu
14. HaftaEMI, Topraklama ve Bağlantılar
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)18
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler22
Sunum00
Projeler125
Seminer00
Ara Sınavlar125
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı160
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14570
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje13030
Ödevler2510
Ara sınavlara hazırlanma süresi12525
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü3393202

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.   X 
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.  X  
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.    X 
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.   X 
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir. X   
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.  X  
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar. X   
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü