EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 774 Uyarlamalı Sinyal İşleme
2020-2021 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 26/09/2020 tarihinde güncellenmiştir.

ELE774 - UYARLAMALI SİNYAL İŞLEME

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
UYARLAMALI SİNYAL İŞLEME ELE774 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 10
Önkoşul(lar)-var iseYok.
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıDerste, İstatistiksel Sinyal İşlemenin önemli bir alanı olan ve Haberleşme, Kontrol, Radar, Biyomedikal Mühendisliği gibi çok değişik alanlarda kullanılabilen Uyarlamalı Sinyal İşleme tekniklerine matematiksel bir bakış açısıyla yaklaşılarak konunun temellerinin öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Uyarlamalı Sinyal İşleme tekniklerinin kullanılmasını gerektiren durumları öğretmek,
  2. Wiener Süzgecini tanıtmak, sinyal süzme, öngörüleme ve yumuşatma için nasıl kullanılacağını göstermek,
  3. Çeşitli Uyarlamalı Sinyal İşleme tekniklerinin avantajlarını ve dezavantajlarını ve kullanım kısıtları vurgulamak,
  4. Zamana bağlı değişen durağan olmayan sistem/sinyallerin özelliklerini göstermek, bu durumlarda Uyarlamalı Sinyal İşleme tekniklerini nasıl kullanılacağını öğretmek,
  5. Öğrenilen Uyarlamalı Sinyal İşleme teknikleri tez ve/veya gerçek hayat uygulamalarında kullanmak.
Dersin içeriğiİstatistiksel süreç ve modellerin gözden geçirilmesi, Wiener süzgeçleri, doğrusal öngörüleme,
en dik iniş algoritması LMS (Least-Mean-Square), düzgelenmiş LMS, frekans-alanı ve altbant uyarlamalı süzgeçler, enküçük kareler yöntemi, döngülü enküçük kareler uyarlamalı süzgeçleri,
Kalman süzgeçler, zamanla değişen sistemlerin takibi
 
KaynaklarHaykin, Adaptive Filter Theory, Prentice Hall, 2002.
Sayed, Adaptive Filters, 2008.
Farhang-Boroujeny, Signal Processing Techniques for Software Radios, 2010, lulu.com
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGiriş
1. HaftaGiriş
2. Haftaİstatistiksel Süreç ve Modeller
2. Haftaİstatistiksel Süreç ve Modeller
3. HaftaWiener Süzgeçleri
3. HaftaWiener Süzgeçleri
4. HaftaDoğrusal Öngörüleme
4. HaftaDoğrusal Öngörüleme
5. HaftaEn Dik İniş Algoritması
5. HaftaEn Dik İniş Algoritması
6. HaftaLMS (Least-Mean-Square)
6. HaftaLMS (Least-Mean-Square)
7. HaftaDüzgelenmiş LMS
7. HaftaDüzgelenmiş LMS
8. HaftaFrekans-Alanı ve Altbant Uyarlamalı Süzgeçler
8. HaftaFrekans-Alanı ve Altbant Uyarlamalı Süzgeçler
9. HaftaEnküçük Kareler Yöntemi
9. HaftaEnküçük Kareler Yöntemi
10. HaftaDöngülü Enküçük Kareler Uyarlamalı Süzgeçleri
10. HaftaDöngülü Enküçük Kareler Uyarlamalı Süzgeçleri
11. HaftaAra sınav
11. HaftaAra sınav
12. HaftaKalman Süzgeçler
12. HaftaKalman Süzgeçler
13. HaftaKalman Süzgeçler
13. HaftaKalman Süzgeçler
14. HaftaZamanla Değişen Sistemlerin Takibi
14. HaftaZamanla Değişen Sistemlerin Takibi
15. HaftaGenel Sınav
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler630
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar130
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)149126
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler13565
Ara sınavlara hazırlanma süresi13131
Genel sınava hazırlanma süresi13636
Toplam İş Yükü4384300

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.    X
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.    X
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.    X 
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.   X 
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir. X   
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.   X 
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.  X  
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü